Skip to main content
Til toppen

Vedkjeler

Med økende energipriser og et stort fokus på miljøvennlig oppvarming gjør vedfyringsanlegg til en aktuell energikilde til boliger, gårdsbruk og næringsbygg. Vedfyringsanlegg er ideelt for alle som har egen skog eller tilgang til ved. Vi levere vedkjeler fra flere kjente produsenter som har lang erfaring med mange tusen solgte vedkjeler hver år. 
I et vedfyringsanlegg er det vanlig å ha en backup i ett eller flere elektriske element i akkumulatortanken eller en separat el-kassett.
Vi leverer vedkjeler fra 18 til 150 kW som dekker småboliger til gårdsbruk og næringsbygg.

Bruk av bioenergi med vedfyring er ikke bare smart for klimaet, men bidrar også til næringsutvikling og økt verdiskapning.
Dette er  høyt prioritert fra statlig hold, og det gis gode støtte ordninger fra Innovasjon Norge og Enova for å stimulere til økt produksjon av bioenergi.

Størrelse på vedkjele ?
Vedkjelens effekt/størrelse skal være minimum 3 ganger større enn det totale varmebehovet i bolig/bygningsmassen.
Ved en bolig på 350m² og et stipulert varmebehov til 50W/m² blir det 17,5 kW x 3 = 52,5 kW (Anbefalt 50 kW, men større kjele kan også vurderes).
En tredjedel av effekten fordeles til boligen under fyring og to tredjedeler til akkumulatortanken.
Størrelsen på akkumulatortanken må også stå i samsvar med størrelsen på vedkjelen.
 

Visning
Sorter
Lenker
Min side