Skip to main content
Til toppen

Garanti og reklamasjon

A. Bergli AS loggfører servicejobber elektronisk i sin database, og derfor må alle henvendelser vedrørende dette registreres på vårt elektroniske serviceskjema. (se nederst på siden)
Vi gjør oppmerksom på at elektronisk serviceskjema skal fylles ut før vi behandler saken.

NB: Serie nr. på produktet og faktura nr. må fylles ut før vi behandler reklamasjonen

GARANTI
For alle produkter levert av A. Bergli AS gjelder en garanti på to år. Og reklamasjonsrett på 5 år i henhold til kjøpsloven.
Garantien gjelder kun under forutsetning av at Produktet er korrekt montert i overensstemmelse med gjeldende monteringsanvisning, og er forskriftsmessig installert av autorisert rørlegger og/eller elektriker, samt brukt i henhold til instruksjons- og bruksanvisninger. Dokumentasjon kan kreves av A. Bergli AS.
Feil grunnet lynnedslag, overspenning, frost, feilmontasje, overtrykk og lignende omfattes ikke av garantien.

Garanti (2 år)
Arbeid utover 4 timer må alltid avtales med A. Bergli AS i forkant av servicejobben for å bli godkjent.
Erstatning for reklamert vare faktureres som vanlig ordre og krediteres etter mottatt retur og godkjent reklamasjon.
Vi dekker fraktkostnader for nytt produkt fra oss og retur på defekt/utskiftet produkt hvis reklamasjonen godkjennes.

Reklamasjonsrett (5 år)
Arbeid utover 3 timer må alltid avtales med A. Bergli AS i forkant av servicejobben for å bli godkjent.
Erstatning for reklamert vare faktureres som vanlig ordre og krediteres etter mottatt retur og godkjent reklamasjon.
Kjøper må ordne og betale for frakt til A. Bergli AS.

Timesats kr 800,- er per 01.01.2024 ved godkjente garanti og reklamasjonsobber.
Timesatsen er kr 600,- for lærling/hjelper.

Følgende prosedyrer gjelder for kjøper/kunde:
• Fylle ut garanti og reklamasjonsskjema på https://www.arnebergli.no/garanti_reklamasjon.aspx
• Vi sender et nytt produkt/reservedel og returadresseetikett for utskiftet/defekt produkt.
• Vi kontroller og sjekker mottatt produkt og vi gir en tilbakemelding om reklamasjonen godkjennes.
• Alle fakturaer som det ikke er merket med saksnummer, eller som er i strid med våre salgs- og leveringsbetingelser,
vil returneres avsender

REKLAMASJON MED FØLGESKADER
En reklamasjon med følgeskader er en ansvarssak og har da påført bygningskonstruksjonen skader,
her vil det da komme kostnader for reparasjon.
• Ved oppdagelse av reklamasjonen skal det dokumenteres først med bilder/film.
Kontakt A. Bergli AS Deretter utføres nødvendig reparasjon for å få anlegget/systemet i drift så fort som mulig.
Ta igjen nye bilder/film for å dokumentere hva som er gjort, i tillegg er A. Bergli AS avhengig av bilde av
trykkprøvingsrapport og egenkontrollskjema der hvor det gjelder.
• I reklamasjonssaker der det er følgeskader, må sluttbrukers forsikringsselskap varsles.
Rørleggerbedrift bør varsle forsikringsselskap der ansvarsforsikring er dekket.
• Ved informasjon og status angående ansvarssaken, kontakt ditt forsikringsselskap

RETUR
Retur må på forhånd avtales med A. Bergli AS. Ved retur i fullgod stand og i original emballasje, godtgjøres normalt fakturabeløp med 20% returgebyr. Retur skjer for kjøpers regning og risiko, samt at returfrakt og kostnader skal ordnes og dekkes av kjøper.
Spesial bestilte og Ikke-lagerførte varer tas kun i retur dersom A. Bergli AS eller selgers leverandør aksepterer å ta varene i retur.

Min side