Skip to main content
Til toppen

Om Oss

Arne Bergli AS er en landsdekkende direkteleverandør – grossist og importør av produkter og utstyr til vannbåren oppvarming,
gulvvarmesystemer, snøsmeltesystemer, tappevannsystemer, solvarme, biovarme, vann og avløp for privat – bedrift og proffmarkedet.

Vi selger våre produkter direkte til rørleggeren som gjør det raskt, trygt og enkelt både for rørleggeren og kunden.
Med 40 års erfaring og mange tusen leverte varmeanlegg over hele landet, gjør oss til en solid og erfaren leverandør.

I 2022 har Arne Bergli AS 25 års jubileum som leverandør.

Våre produkter selges over hele landet av et stort antall VVS installatør/firmaer.
Bakgrunnen for at vi hovedsakelig selger våre produkter gjennom VVS installatører er at produktene 
skal monteres av fagpersonell for at garanti fra oss og produsent skal gjelde.

I dag har vi over 600 forhandlere/rørleggerfirmaer spredt over hele landet, som vi samarbeider med.
Firmaet har 40 års erfaring fra bransjen gjennom mange tusen leverte varmeanlegg over hele Norge.

Vår målsettingen er å tilby komplette anlegg innen vannbåren varme til gunstige priser og produkter avgod kvalitet.
Vi setter store krav til produktene vi kjøper in og selger til våre kunder.
Vi er også en av leverandørene som har arbeidet lengst i Norge med vannbåren varme og har et bredt produktspekter
som dekker alt fra små anlegg til store anlegg.
 

Miljøpolicy/ Overordnet målsetting for Helse, Miljø og Sikkerhetfor A. Bergli AS


A.Bergli AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.

Dette gjøres gjennom:
• å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten.
• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
• å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i A. Bergli AS.

Vi er Miljøfyrtårn sertifisert

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. 
Det betyr at betyr at vi gjennomfører effektive og lønnsomme miljøforbedringer, og at bærekraft og sirkulær økonomi skal fungere i praksis.

Min side