Skip to main content
Til toppen

Søk om proffkunde konto

For å kunne handle i vår nettbutikk og få tilgang til forhandlerpriser,
må firmaet søke om proffkundekonto.
Klikk på linken under, registrer firmaet og deg som bruker.

Du vil få en e-post fra oss når vi har registrert firma i riktig kundegrupppe.

Søk her 

For å få forhandlerkonto, må firmaet være registrert under en av næringskodene under:

43.221 Rørleggerarbeid (Rørleggerfirma)
43.210 Elektrisk installasjonsarbeid (Elektrofirma)
43.222 Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid (Kjølefirma)
42.21 Bygging av vann- og kloakkanlegg
46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr
43.120 Grunnarbeid (Maskin entreprenørfirma)
41.200 Oppføring av bygninger (Byggfirma)
43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
 

 OBS: Firma som ikke er registrert med noen av næringskodene nevnt ovenfor, vil ikke få søknaden behandlet av oss 

Lenker
Min side