Skip to main content
Til toppen

Triplex

Jäspi Triplex kombikjele fungerer tilfredsstillende på vedfyring uten akkumulatortank forutsatt at omkring halvparten av varmebehovet tillates dekket med bio-olje eller strøm. Med akkumulatortank kan mesteparten av varmebehovet dekkes med vedfyring, avhengig av brukerens innsats og oppvarmet areal, men da anbefaler vi minimum 750 liter tankvolum, helst større.
● Vedfyring alene opp til ca. 150 m² areal
● Bio-olje opp til ca. 300 m² areal
● Alle som vil være mest mulig fleksibel

Jäspi Triplex er en effektiv kjele som oppfyller de europeiske utslippskravene til fyring med ved og bio-olje og har samtidig en høy virkningsgrad. Forbrenningskammeret med keramikk og en dybde på 38 cm, gjør kjelen til en effektiv vedkjele. En effektiv tappespiral gir rikelig med tappvann, også ved stort forbruk. Triplex har todelt kammer, et for bio-olje og et for vedfyring.

Jäspi Triplex har mange kvaliteter:
Adskilte kammer for ved og oljefyring. Underforbrenning og keramisk brennkammer på vedsiden gir god forbrenning og brensel utnyttelse. Utskiftbar tappespiral i kobber ribberør. Strømkolber, 6 eller 12 KW, ferdig montert. Kombinasjonen ved/strøm fungerer perfekt.

Visning
Lenker
Min side