4c741952c1

 

 

 

 

 Landsdekkende leverandør/grossist innen VARME - VVS og VA

A. Bergli AS er en landsdekkende grossist og utstyrsleverandør innen Varme, VVS og VA. Med over 40 års erfaring, stort varelager,
komplett varesortiment, flere tusen leverte varmeanlegg, gjør oss til en solid og erfaren leverandør i det norske markedet.
Vi selger våre produkter direkte til rørlegger/forhandler, som gjør det både raskt,trykt, enkelt for både slutt kunde og rørlegger/entreprenør.
Vi finner løsninger etter kundens behov og utfører prosjektering på leverte anlegg.
I 2022 hadde vi 25 års jubileum som utstyrleverandør i det norske markedet.

25år jubileum 1997-2022