Skip to main content
Til toppen

Salgs og leveringsbetingelser

Gjeldende salgs og leveringsbetingelser 2024 gjelder for produkter som er fakturert etter 01.01.2024 I tillegg til salgs- og leveringsbetingelsene gjelder de alminnelige leveringsbetingelsene etter FL-VA/VVS 2023 som supplerer A. Bergli AS salgs- og leveringsbetingelser. Ved motstrid eller andre uoverensstemmelser, mellom salgs- og leveringsbetingelsene og FL-VA/VVS 2023 har A. Bergli AS salgs- og leveringsbetingelsene forrang.

PRISER/TILBUD
Alle våre priser er eksklusiv merverdiavgift, frakt og betalingskostnader dersom ikke annet er oppgitt. Ved bestillinger under kr. 500,00 eks. moms tilkommer det et småordregebyr på kr. 100,00 eks.moms. Våre priser er oppgitt i NOK - norske kroner. Arne Bergli AS kan endre priser omgående på produkter som skyldes endringer i valutakursen eller nye priser fra produsent. Gjeldende priser finner dere i vår netthandel www.arnebergli.no

Skriftlig tilbudet gjelder i 30 dager fra det er sendt. Ved levering fra lager er tilbudet betinget av at det er tilstrekkelig antall varer på lager. Prisene i tilbudet er basert på tilbudsdagens priser. Ved endring av priser fra leverandører, frakt-, forsikringskostnader, toll og andre avgifter, valutakurser og råvarepriser i perioden frem til levering, kan A. Bergli AS regulere prisene forholdsmessig. Prisene er eksklusive eventuelle miljøgebyr eller statlige avgifter/depositum. Alle tilbud er basert på mottatte opplysninger og A. Bergli AS tar ikke ansvar for feil eller manglende opplysninger.

BETALINGSBETINGELSER
Ved kreditt/fakturering gjelder 30 dager netto for godkjente forhandlere og 20 dager netto for andre bedrifter. Arne Bergli AS gjør alltid en kredittsjekk på bedrifter som ønsker å søke kredit. Hvis kredit ikke innvilges, gjelder forskuddsbetaling eller postoppkrav for varer som kan sendes med posten. Selger beholder eiendomsretten på varene til hele kjøpesummen er betalt i.h.t lov om salgspant. Ved betaling etter forfall beregnes renter med 8,75 % p.a.og ved purring et gebyr på kr.70,-. Fakturagebyr på kr. 50,00 for faktura i papirformat, ingen gebyr på faktura på e-post eller EHF.

FRAKT OG LEVERINGSBETINGELSER

Punkt 1. Minstefrakt kr. 200,- eks.mva

Punkt 2. Fri frakt på ordrer over netto kr. 13000,- eks.mva fra vårt lager.
Paller og annen emballasje faktureres kjøper i henhold til faktisk kostpris  For ordre under kr. 13000,- eks.mva gjelder reelle fraktkostnader.

• Paller og annen emballasje faktureres kjøper i henhold til faktisk kostpris
• Frakt tilkommer på alle skaffevarer og ikke lagerførte produkter, og faller utenfor Fri frakt grensen.
• Til Vestlandet, Sørlandet, Troms og Finnmark tilkommer det fraktsonetillegg på ordrer over 13000,- eks.mva pga. høyere fraktkostnader fra vårt lager.

- Sone 1 Vestlandet 5,0 %
- Sone 2 Sørlandet 5,0 %
- Sone 3 Troms 5,0 %
- Sone 4 Finnmark 7,0 %

Punkt 3.

Unntatt fra Fri frakt er voluminøse produkter som faktureres etter reelle frakt kostander:
• Akkumulatortanker og beredere.
• Fyrkjeler/pelletsbrennere
• Ved og peisinnsatser med vannkappe
• Solfangeranlegg
• Tacker systemplater, Trefiber trinnlysdplater, Silencio trinnlydsplater, knotteplater og Sponplater 22/25mm
• Radiatorer
• Kulvertrør, kollektorslanger, drensrør, avløpsrør og avløpsdeler

Punkt 4. Småordregebyr a kr. 100,- eks.mva på ordrer under kr. 500,- eks.mva

GARANTI
For alle produkter levert av A. Bergli ASAS gjelder en garanti på to år. Og reklamasjonsrett på 5 år i henhold til kjøpsloven.
Garantien gjelder kun under forutsetning av at Produktet er korrekt montert i overensstemmelse med gjeldende monteringsanvisning, og er forskriftsmessig installert av autorisert rørlegger og/eller elektriker, samt brukt i henhold til instruksjons- og bruksanvisninger. Dokumentasjon kan kreves av A. Bergli AS. Feil grunnet lynnedslag, overspenning, frost, feilmontasje, overtrykk og lignende omfattes ikke av garantien.

Garanti (2 år)
Arbeid utover 4 timer må alltid avtales med A. Bergli AS i forkant av servicejobben for å bli godkjent. Erstatning for reklamert vare faktureres som vanlig ordre og krediteres etter mottatt retur og godkjent reklamasjon. Vi dekker fraktkostnader for nytt produkt fra oss og retur på defekt/utskiftet produkt hvis reklamasjonen godkjennes. Kostander for servicebil dekkes ikke.

Reklamasjonsrett (5 år)
Arbeid utover 3 timer må alltid avtales med A. Bergli AS i forkant av servicejobben for å bli godkjent. Erstatning for reklamert vare faktureres som vanlig ordre og krediteres etter mottatt retur og godkjent reklamasjon. Kjøper må ordne og betale for frakt til A. Bergli AS. Kostander for servicebil dekkes ikke. Timesats kr 800,- er per 01.01.2024 ved godkjente servicejobber. Timesatsen er kr 600,- for lærling/hjelper.

Følgende prosedyrer gjelder for kjøper/kunde:
• Fylle ut garanti og reklamasjonsskjema på https://www.arnebergli.no/garanti_reklamasjon.aspx  Vi sender et nytt produkt/reservedel og returadresseetikett for utskiftet/defekt produkt.
• Vi kontroller og sjekker mottatt produkt og vi gir en tilbakemelding om reklamasjonen godkjennes.
• Alle fakturaer som det ikke er merket med saksnummer, eller som er i strid med våre salgs- og leveringsbetingelser, vil returneres avsender

REKLAMASJON MED FØLGESKADER
En reklamasjon med følgeskader er en ansvarssak og har da påført bygningskonstruksjonen skader, her vil det da komme kostnader for reparasjon.

• Ved oppdagelse av reklamasjonen skal det dokumenteres først med bilder/film. Kontakt A. Bergli AS Deretter utføres nødvendig reparasjon for å få anlegget/systemet i drift så fort som mulig. Ta igjen nye bilder/film for å dokumentere hva som er gjort, i tillegg er A. Bergli AS avhengig av bilde av trykkprøvingsrapport og egenkontrollskjema der hvor det gjelder.
• I reklamasjonssaker der det er følgeskader, må sluttbrukers forsikringsselskap varsles. Rørleggerbedrift bør varsle forsikringsselskap der ansvarsforsikring er dekket.
• Ved informasjon og status angående ansvarssaken, kontakt ditt forsikringsselskap RETUR Retur må på forhånd avtales med A. Bergli AS. 

RETUR
Retur må på forhånd avtales med A. Bergli AS. Ved retur i fullgod stand og i original emballasje, godtgjøres normalt fakturabeløp med 20% returgebyr. Retur skjer for kjøpers regning og risiko, samt at returfrakt og kostnader skal ordnes og dekkes av kjøper.
Spesial bestilte og Ikke-lagerførte varer tas kun i retur dersom A. Bergli AS eller selgers leverandør aksepterer å ta varene i retur.

TRANSPORTSKADE
Ved mistanke eller synlig skade skal skaden anmerkes på sjåførens håndterminal/fraktbrev. Skader på pallegods skal anmeldes til transport innen 4 timer etter utlevering. Kontakt oss pr. epost post@arnebergli.no med bildedokumentasjon og referansenummer du fikk fra transportør. Skjulte skader må anmeldes til avsender (A. Bergli AS) innen 2 dager etter levering. Transportskader på gods/pakker som ikke er reklamert innen ovenstående frist er ikke berettiget erstatning.

AVBESTILLING
Med mindre skriftlig avtale om dette er inngått, aksepterer A. Bergli AS ikke avbestilling av varer. Dersom slik avtale er inngått, skjer avbestilling og eventuelt retur mot kjøpers erstatning av våre kostnader og fortjeneste. Avbestilling gjelder ikke for bestillingsvarer/skaffevarer eller kulvertrør som allerede er kappet til ønsket lengde.

MONTERING
All montering skal skje etter våre koblingsskjemaer og monteringsanvisninger som følger med produktene. Kunden og rørlegger er selv ansvarlig for at produktet blir montert etter angitt anvisning, skjema og regelverk. A. Bergli AS tar ikke ansvar hvis det monteres produkter som ikke er levert av oss.

TEKNISK DOKUMENTASJON OG INFORMASJON
All teknisk dokumentasjon og rørkoblingsskjema vedrørende Produktet eller dets tilvirkning er A. Bergli AS sin eiendom. Mottatt teknisk dokumentasjon eller informasjon kan ikke brukes av kjøper til annet enn formålet med overleveringen. All teknisk dokumentasjon og rørkoblingsskjema kan ikke uten samtykke fra A. Bergli AS kopieres, reproduseres, utleveres til eller bringes til tredjemanns kunnskap.

ANSVAR FOR KONSTRUKSJON/PROSJEKTERING
Hver av partene svarer for feil i de oppgaver han har gitt vedrørende produksjonsunderlag og konstruksjon. A. Bergli AS gir råd til kjøper kun innenfor eget erfaringsområde og etter beste viten på rådgivningstidspunktet, men tar forbehold om at senere ervervet erfaring kan medføre andre løsningsmuligheter. Rådgivningen skjer kun på de grunnlag kjøper har forelagt oss. A. Bergli AS har intet prosjekteringsansvar, med mindre det er inngått særskilt skriftlig avtale, hvor Arne Bergli AS uttrykkelig påtar seg slikt ansvar. A. Bergli AS svarer ikke for feil som er forårsaket av materiell levert av andre. RESEVASJON A. Bergli AS reserverer seg for eventuelle trykkfeil i priskatalog og netthandel og for at varer kan ha gått ut av sortimentet. Det tas også forbehold om prisendringer som skyldes endringer i valutakursen eller nye priser fra produsent. Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske forandringer og endringer av priser uten varsel til kunde.

Min side