371b0523d5
ATTACK SLX vedkjeler

ATTACK SLX vedkjeler er beregnet for effektiv og økonomisk oppvarming av bolighus, hytter, gårdsbruk og næringsbygg.
Det beste brenselet for SLX-kjelen er godt kløyvet og tørr ved.
Volumet på SLX-kjelens vedkammer er unikt og sikrer ekstra lange fyringsintervaller.
Når dybden på vedmagasinet er hele 69 cm  (Attack 35) og 79 cm (Attack 55) blir arbeidet med kapping av veden veldig enkelt og tidsbesparende.

 
 • Volumet på SLX-kjelens vedkammer er 200 liter (Attack 35) og 230 liter (Attack 55).
  Det betyr at det ofte holder med et vedinnlegg i døgnet selv i kalde perioder, men det avhenger selvsagt av varmebehovet i øyeblikket, hvilket treslag det fyres med og størrelsen på akkumulatortanken.
 • ATTACK SLX LAMBDA Touch består av en godt lesbar berøringsskjerm som gir rask tilgang til nødvendige informasjoner og innstillinger. Programvaren kan når som helst oppgraderes via
  USB-utgangen. Kjelen kan kobles til Internett via LAN-kabelen og styres fra smarttelefonen.
  Lambdastyringen regulerer lufttilførselen til forbrenningen helautomatisk i forhold til behovet til enhver tid. Det betyr som regel 100 % røkfri forbrenning og maksimal utnyttelse av brenselet som igjen forklarer den høye virkningsgraden. Kjelen er designet med tanke på brukerens komfort. Den halvautomatiske rengjøringen av røkkanalene er et annet og meget godt eksempel på dette. Det foregår ved å trekke den utvendige spaken på kjelens venstre side fram og tilbake. Alle røkkanalene renses da samtidig.
 • Den nye kjeleserien ATTACK – SLX er utstyrt med effektiv rørformet varmeveksler røykgass – vann.
  Spesielle bevegelige turbulatorer installert inne i veksleren tjener til å bremse røyk-gassene gjennom veksleren og oppnå turbulens, noe som øker varmeoverføringen fra røykgassene til vannet i kjelen. De løse platene plassert rundt hele vedmagasinet gir økt beskyttelse mot tjære-dannelse og mindre feiebehov.

  Last ned produktblad: Attack SLX Lambda vedkjeler
      

Attack 35 SLX Lambda vedkjele med 200 liter vedmagasin
Art nr: 350200
Levering etter nærmere avtale
77 500.00 inkl. mva
Bestill
Attack 55 SLX Lambda vedkjele med 230 liter vedmagasin
Art nr: 550230
Levering etter nærmere avtale
87 500.00 inkl. mva
Bestill
Attack 80 DPX Profi vedkjele med 440 liter vedmagasin
Art nr: 80DPXP
Levering etter nærmere avtale
87 500.00 inkl. mva
Bestill

Attack 100 DPX Profi vedkjele med 440 liter vedmagasin
Art nr: 100DPXP
Levering etter nærmere avtale
100 000.00 inkl. mva
Bestill
Følerkabel 5x50, PT1000 for Attack vedkjeler
Art nr: 896-8399
7 På lager
437.50 inkl. mva
Bestill