Skip to main content
Til toppen

Tilbud solvarmeanlegg

Kopier alt under, lim in i e-post og svar på spørsmålene, send til post@arnebergli.no
_________________________________________________________

1. Bygningstype: ?
(F.eks bolighus, rekkehus, fritidsbolig)

2. Antall cm isolasjon i vegger og tak (cm): ?

3. Bygningens totale oppvarmede areal (m²): ?

4. Solvarmeanlegget skal produsere: ?
   - Kun tappevann:
   - Kun romoppvarming:
   - Tappevann og romoppvarming: 

5. Skal vakumrørpanelene monteres på tak eller vegg: ? 

6. Antall meter fra tak til teknisk rom: ?

7. Har du akkumulatortank med solspiral i dag: ?
   - Hvis ja, hvor stor (L) er akkumulatortanken ? 

8. Andre opplysninger: ?
 

Kontaktopplysninger
Fornavn/etternavn:
Postnr/sted:
Mobil nr:
E-postadresse: 

Lenker
Min side