Skip to main content
Til toppen

Termostatisk blandeventil for storberederanlegg. Stillbart temperaturområde 55-80°C.
Ventilhuset er av bronse med vokspatron for nøyaktig og hurtig regulering.

Formålet med blandeventilen er å justere varmtvannstemperaturen slik at den ligger innenfor byggeforskriftenes krav om sikkerhet i forbindelse med skåldefare. Forskriftene sier her at maksimal tillatt temperatur på vanlige tappesteder er 55 °C.
Dette innebærer at utgående varmtvannstemperatur bør ligge i området 55 til 60 °C.

Tekniske data
Maks trykk 10 bar
Maks vanntemperatur 95°C
Minimum vanntemperatur inn 5°C over innstilling *
Stillbart temperaturområde 30-80°C
Varmtvann temperaturområde inn 40-80°C
Kaldtvann temperaturområde ut 5-30°
* Samme trykk
** Laveste grenseverdi skal ikke være lavere enn kaldtvannstemperaturen.
For best mulig funksjon bør varmtvannet være minst 5°C høyere ønsket temperatur.

Lenker
Min side