Skip to main content
Til toppen

Ultramix termostatisk blandeventil med innbygde tilbakeslagsventiler, filtre, skollesikring og utskiftbar termostatinnsats.
Brukes til anlegg, hvor det er nødvendig at holde tappevarmtvannets temperatur konstant og presis for å sikre optimal brukerkomfort og unngå risiko for skollning. Rattet gir mulighet at stille in temperaturen fritt i intervallet fra 0-50°C.
Ultramix blandeventil er ytterst velegnet til industrielle formål, hvor stor temperaturnøyaktighet er et krav.
Kapasitet fra 3 -400 liter pr. minutt (v/3 bars stryk). Stor temperaturnøyaktighet: +- 1,0 °C

Bruksområder:
Badeanlegg: Skoler, sportshaller, svømmehaller, treningssenter, campingplasser, feriesentre, kaserner, hoteller m.v. Håndvasker: Hospitaler, klinikker, institusjoner, fødevareindustri m.v.
Prosessanlegg: Fiskeindustri, slakterier.

Teknisk data:

Maksimal inngangstemperatur for varmt vann: 85°C.
Minimumstrykk: 1 bar
Anbefalt driftstrykk: 2-4 bar
Maksimal differenstrykk: 1,25 bar
Temperaturen mellom varmt og kaldt vann skal minimum være > 5°C.
Temperaturen mellom varmt og blandet vann skal minimum være 15°C ellers vil skollningssikringen ikke kunne fungere. Blandeventilen reguleringsevne er basert på, at der er en permanent stabil varmt- og kaldtvannsforsyning.
Stor temperaturnøyaktighet: +- 1,0 °C

Lenker
Min side