Skip to main content
Til toppen

Fordelere fremstillet i avsinkningsfri messing, CW511L og CZ602N.
Inkludert messing støttehylse og pakning fremstillet i teflon.

Fordelere monteres fortrinnsvis i et fordelerskap, men i våtrom med sluk og vanntett membran på gulv og vegg kan fordeleren monteres synlig i rommet. Det er viktig med god klamring av fordelere til bygningskonstruksjonen.
· Varemerke: Golan Pipe Systems
· Antall avgreninger: 2,3,4 og 2+2
· Senteravstand: CC50mm
· Nominell indre diameter avgrening: Ø12, Ø15 og Ø18mm
· Nominell indre diameter tilkobling : 3/4"
· Form: Gjennomgående med avgrening
· Materiale, fordeler kropp: Afzinkningsfri messing—CW602 og CW511L
· Maks kortvarig temperatur: 95°C
· Maks kontinuerlig temperatur: 70°C
· Minimum temperatur: -20°C
· Maksimal driftstrykk: 10 bar
· Sintef godkjent med sertifikat nr.: 1800

Lenker
Min side