Skip to main content
Til toppen

Extenas PE trykkrør produseres i samsvar med SS-EN 12201. De er testet og godkjent i samsvar med Insta-Cert og Nordic Polymark.
RC-rør fra Extena er sertifisert av DK-VAND i henhold til NORM-2, som er et produktsertifiseringssystem for å sikre at sertifiserte produkter oppfyller de strenge kravene og forskrifter for rør beregnet for drikkevann.

PE100 RC materialet er en videreutviklet variant av PE100 som har større motstand mot riper og punktlaster. Rørmaterialet testes under tøffere forhold enn standard PE100 for å bevise at røret klarer de belastninger ett trykkrør skal klare, selv med riper og punktlaster under driftstiden. Materialer har samme trykkholdfasthet, og sveises med de samme delene som ett standard PE100 rør.

PE-rør kjennetegnes av stor fleksibilitet, strekkfasthet og korrosjonsbestandighet. PE-rør kan legges i sjø, innsjø, i elv, i grøft med ustabile grunnforhold, i grøft med gode grunnforhold eller i klammer ved åpen montering.

Leveres i dimensjonene 25 – 50 mm på kveil. Fordeler:
• Kan installeres i grøft med masser <65mm steinstørrelse, eller stein med størrelse <0,5 ganger rørets ytterdiameter.
• Tåler mer håndtering enn ett standard PE100 Trykkrør
• Gir ekstra sikkerhet til ledningseier for levetiden

Bruksområder:

- Vann- og avløpsledninger i sjø, innsjø, elv og i grøft på land.
- Pumpeledninger i sjø, innsjø, elv og i grøft på land.
- Rør for industrivann der kjemikalieresistens er viktig.
- RSW – anlegg.
- Rehabilitering.
- Aquakultur.

PE trykkrør merkes med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark. Det innebærer at produktet er underlagt tredjepartskontroll administrert av INSTA-CERT. Denne ordningen omfatter Norge, Sverige, Danmark og Finland.

PS: Leveres kun i hel kveil på 100,200 og 300 meter i dimensjonene 25x2,3, 23x2,9, 40x3,7, 50x4,6 og 63x5,8mm

Lenker
Min side