Skip to main content
Til toppen

OJ snøsmeltestyring ET02-4550 EU25

Produktnummer: 5490004
inkl. mva.

Denne termostaten gir en økonomisk regulering av snøsmeltesystemer på utearealer, takrenner og i nedløpsrør. Isdannelse oppstår ved en kombinasjon av lav utetemperatur og fukt. ETO detekterer både temperatur og fukt, og aktiverer normalt snøsmeltesystemet ved forekomst av snø eller is. ETO kan benyttes for regulering av elektriske varmekabler og andre energisystemer.

MONTERING AV TERMOSTAT ETO2.
Monteres på DIN-skinne i skap eller rett på vegg. Dekselkappe er inkludert. To følere kan tilkoples termostaten, f.eks. to stk. ETOG på en større uteplass eller to stk. ETOR/ETF i takrenner eller nedløpsrør.

MONTERING AV BAKKEFøLER ETOG (OG ETSG).
Monteres i områder hvor problemer med snø eller is ofte forekommer. Følerens topp monteres i plant nivå med det omgivende areal. Følerkabel monteres i henhold til gjeldende forskrifter. Det anbefales at giverkabelen legges i rør. Utførlig monteringsanvisning medfølger produktet. Se fig. 1.

MONTERING AV TAKRENNEFøLER ETOR.
Monteres i takrenne eller nedløp på byggets solside. Følerens kontaktelement skal monteres opp mot smeltevannets løperetning. Etter behov kan to følere monteres parallelt. Utførlig monteringsanvisning medfølger produktet. Se fig. 2.

MONTERING AV UTEFøLER ETF.
ETF brukes sammen med takrenneføler, men kan også benyttes separat for detektering av temperatur dersom man deaktiverer fuktkontroll i menyen. Merk at denne innstillingen ikke anbefales, da det vil gi suboptimal snøsmelting og kan medføre uhensiktsmessig høyt strømforbruk. Monteres under takutheng på byggets nordlige side. Se fig. 2.

FøLERKABEL.
ETOG og ETOR leveres med 10 meter kabel som kan forlenges med opptil ca. 200 meter med vanlig installasjonskabel 6 x 1,5 mm2 for ETOG og 4 x 1,5 mm2 for ETOR (den totale resistansen kan ikke overskride 10 ohm). Kabelen til ETF kan være opptil ca. 50 meter. Giverkabelen monteres i samsvar med gjeldende forskrifter. Kabelen må ikke legges parallelt med sterkstrømskabel da giversignalet kan påvirkes av støy.

 

ETO2 kan benyttes med kun ETF-744/99 for detektering av lufttemperatur dersom man skrur av menyvalg "moist control". Merk at anlegget da kun styres etter temperaturdata, noe som vil medføre at ETO2 tilfører effekt selv i perioder uten nedbør så lenge temperaturen er innenfor reguleringsområdet. Vi anbefaler alltid å benytte kombinasjon av temperatur- og fuktdetektering i den grad det er mulig.

Lenker
Min side