Skip to main content
Til toppen

Modbus RTU til Kamstrup energimåler

Produktnummer: 4034200
inkl. mva.

Modbus RTU kommunikasjon
• Kommunikasjonshastighet opp til 115 200 bit/s
• Programmerbare data, kommunikasjonshastighet og paritetsinnstillinger
• To pulsinnganger for vann- og strømmålere
• RS-485 galvanisk adskilt fra måler
• Samsvarer med Modbus Implementation Guide V1.0

MULTICAL®-forsyning": AC forsyning
Kommunikasjon
Protokoll: Modbus RTU
Baudrater:  300 bit/s
2400 bit/s
9600 bit/s
19200 bit/s
38400 bits/s
57600 bits/s
76800 bits/s
115200 bit/s
Adresseområde: 1...247
Standard: 19200, 8 databiter, jevn paritet 1 stoppbit

Dataoppdateringshastighet
Data fra måleren til modulen oppdateres hver gang måleren fullfører en
integrering. Integrasjonsmodus er definert av målerens L-kode.

Bus spesifasjon
Type: RS-485, 2 ledninger + GND
Galvanisk isolasjon: > 2kV

Pulsinnganger
Inndatatype: Kontaktinngang
Åpen spenning: 3,6 V
Strøm: ≤ 5 μA
Maks kabellengde: 10 m

Driftstemperatur: 5 °C – 55 °C
Fuktighet: 25 – 85 % RH ikke-kondenserende
Merking/godkjenning CE, MID sammen med typegodkjenningen av MULTICAL® 403, MULTICAL® 603 og
MULTICAL® 803.
Kompatibilitet Modbus over seriell linje, spesifikasjons- og implementeringsveiledning V1.02.

Lenker
Min side