Skip to main content
Til toppen

HX 35% kuldebærersprit

Produktnummer: 2024290-2024292
Fra: inkl. mva.

Varmeoverføringsmedium og kjølemedium (35% med vann )
Fortynnet etanol med inhibitor.

Produktene også anvendelig i kollektorer for jord-, berg- og grunnvannsvarme. 
HX er basert på fermentert etanol og er denaturert i.h.h.t. Toll- og avgiftsdirektoratets fastsatte grenser.
Korrosjonsinhibitorer inngår. HX er samme, men uten tilsatt korrosjonsinhibitor.
Univar AS blander bruksferdige løsninger med godkjent brannklasse for direkte bruk i systemet.
For godkjent brannklasse gjelder B-væske (flammepunkt mellom +21°C og +55 °C).
Merk: HX i konsentrert form er A-væske, et svært brannfarlig produkt.

Lenker
Min side