Skip to main content
Til toppen

Pexgol gulvvarmerør i PEX-a er av meget høy kvalitet. Gulvvarmerøret er med 5-lags og surstoff/diffusjonssperre i midten, som sikrer et problemfritt gulvvarmesystem med lang levetid uansett om røret legges i betong eller i sporplater med varmefordelingsplater. PexGol gulvvarmerør oppfyller kravet til oksygendiffusjonstetthet i henhold til DIN 4726 og har 10 års fabrikkgaranti. Pexgol gulvvarmerør kan benyttes i alle typer bygg som f.eks. boliger, boligblokker, næringsbygg, barnehager/skoler etc. Gulvvarmerør er høykvalitets 5-lags pexrør med diffusjonssperre og leveres i PEX-a. Diffusjonssperren ligger midt i røret, og det tåler dermed normal håndtering på byggeplass uten fare for å skade diffusjonssperren. Røret produseres i henhold til DIN16892/16893 med hensyn til trykk og temperatur, og er diffusjonstett i henhold til DIN4726. Røret er merket med dimensjon, produksjonsstandard, trykk/temperatur og løpende meterangivelse.
Leveres i ø12, ø16, ø17 og ø20mm rør

Lenker
Min side