Skip to main content
Til toppen

FB slamavskiller 4.3m³ med 3 kammer

Produktnummer: 401200
Lagerbeholdning:
inkl. mva.

Slamavskillere leveres etter standard NS-EN 12566-1 / VA-Miljøblad nr 48.
Slamavskilleren er et mekanisk rensetrinn hvor funksjonskravet er at sedimenterbart og flytendestoff skal holdes igjen og ikke bli ført videre.

Slamavskillere for sanitært avløpsvann har tre bruksområder:
1. Som eneste rensetrinn ved gode sjøresipienter.
2. Som forbehandler av avløpsvannet før det går til naturlig infiltrasjon.
3. Som forbehandler av avløpsvannet før det går til filteranlegg. Slamavskilleren har lav byggehøyde. Dette har store fordeler med hensyn til nedgravingskostnader.
Denne kan også leveres med pumpe integrert Nedgravingsdybde v/drenert grunn: 1000mm fra terreng til tankhals. Tanken plasseres på et 200mm sandsikt og avstemples mot setninger. Rundt tanken fylles 200mm lag av tillatt masse (se monteringsanvisningen). For større nedgravingsdybde kan skjøtestykke (500mm eller 1000mm) leveres. Monteringsanvisning er festet på hver tank.
Våtvolum: 4m³
Vekt: 177 kg
Diameter inn/utløp: 110mm
Antall kammer: 3
Total høyde: 1900mm
Diameter tank: 2300mm
Diameter manntut: 600mm

Lenker
Min side