Skip to main content
Til toppen

Dowcal N er et lavtoksisk propylenglykolbasert produkt, først og fremst beregnet til følsomme applikasjoner i FDA-godkjente systemer.
Dette betyr at produktet er registrert og godkjent til bruk i næringsmiddelindustrien og legemiddelindustrien.
Dowcal N er registrert hos NSF som har følgende beskrivelse: «Dette produktet kan aksepteres brukt som varmeoverføringsmedie hvor det er muligheter for tilfeldig matkontakt (HT1)».
Dowcal N passer til de aller fleste materialer i varme- og kjølesystemer (metaller, plastmaterialer, gummi etc.).
Med løsninger og styrke 30 volumprosent beholdes fullgod korrosjons og frostsprengningsbeskyttelse.

Applikasjon
• Nedkjøling av flytende næringsmidler/drikker
• Kjøling ved gjæringsprosesser
• Emballering av drikker med kullsyre
• Innfrysing ved neddykking av emballerte næringsmidler
• Avising av kjøleribber i kjøleanlegg
• Avising av transportruller og transportbånd

Lenker
Min side