371b0523d5a1757518ee
Bedrifter med organisasjons nr. under følgende næringskoder i Brønnøysundregisteret kan søke om proffkunde konto:

43.221 Rørleggerarbeid (Rørleggerfirma)
43.210 Elektrisk installasjonsarbeid (Elektrofirma)
43.222 Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid (Kjølefirma)
42.21 Bygging av vann- og kloakkanlegg
46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr
43.120 Grunnarbeid (Maskin entreprenørfirma)
41.200 Oppføring av bygninger (Byggfirma)
43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
 

 OBS: Firma som ikke er registrert med noen av næringskodene nevnt ovenfor, vil ikke få søknaden behandlet av oss 

Som proffkunde kan vi tilby gode rabatter og netto 30 dager etter godkjent kreditsjekk

Se våre salgsbetingelser i PDF: Salgs -og leveringsbetingelser 2022
 

Søk om proff kundekonto hos A. Bergli AS

Firmanavn *

Hovedaktivitet/bransje ? *

Tilhørende kjede:

Organisasjon nr. *

Adresse *


Poststed

Postnummer

Mobil nr. (Kontakt person) *

E-post adresse (Kontaktperson) *

E-post adresse (Daglig leder) *

Ønskes faktura tilsendt i papirformat, e-post eller via EHF ? *

E-post adresse for faktura på mail

Betalingsvilkår ? *

Følgende personer i firmaet har fullmakt å bestille varer *

Ansatt 1 som ønsker tilgang til netthandel

Fornavn/Etternavn

E-postadresse

mobil nr.

Ansatt 2 som ønsker tilgang til netthandel

Fornavn/Etternavn

E-postadresse

mobil nr.

Ansatt 3 som ønsker tilgang til netthandel

Fornavn/Etternavn

E-postadresse

mobil nr.

Firmaattest
Max. file size: 50 MB.

For å søke om kredit-faktura trenger vi en kopi av firmaattesten som kan legges ved her. Kan også sendes på e-post til asgeir@arnebergli.no

Jeg bekrefter at jeg godkjenner personvernerklæringen til denne nettsiden.

     Ja