a1757518ee
Bedrifter med organisasjons nr. under følgende næringskoder i Brønnøysundregisteret kan søke om proffkunde konto:

43.221 Rørleggerarbeid (Rørleggerfirma)
43.210 Elektrisk installasjonsarbeid (Elektrofirma)
43.222 Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid (Kjølefirma)
42.21 Bygging av vann- og kloakkanlegg
46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr
43.120 Grunnarbeid (Maskin entreprenørfirma)
41.200 Oppføring av bygninger (Byggfirma)
43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

Som proffkunde kan vi tilby gode rabatter og 30 dagers kreditt, og er tilgjengelige når du måtte trenge bistand eller har spørsmål.

Se våre salgsbetingelser i PDF: Salgs -og leveringsbetingelser 2022
 

Søk om proff kundekonto hos A. Bergli AS

Firmanavn *

Hovedaktivitet/bransje ? *

Organisasjon nr. *

Adresse *


Poststed

Postnummer

Mobil nr. (Kontakt person) *

E-post adresse (Kontaktperson) *

E-post adresse (Daglig leder) *

Ønskes faktura tilsendt i papirformat, e-post eller via EHF ? *

E-post adresse for faktura på mail

Betalingsvilkår ? *

Følgende personer i firmaet har fullmakt å bestille varer *

Ansatt 1 som ønsker tilgang til netthandel

Fornavn/Etternavn

E-postadresse

mobil nr.

Ansatt 2 som ønsker tilgang til netthandel

Fornavn/Etternavn

E-postadresse

mobil nr.

Ansatt 3 som ønsker tilgang til netthandel

Fornavn/Etternavn

E-postadresse

mobil nr.

Firmaattest
Max. file size: 50 MB.

For å søke om kredit-faktura trenger vi en kopi av firmaattesten som kan legges ved her. Kan også sendes på e-post til asgeir@arnebergli.no

Jeg bekrefter at jeg godkjenner personvernerklæringen til denne nettsiden.

     Ja