371b0523d5318eeea2ed

GARANTI OG REKLAMASJONA. Bergli AS loggfører servicejobber elektronisk i sin database, og derfor må alle henvendelser vedrørende
dette registreres på vårt elektroniske serviceskjema. (se nederst på siden)
Vi gjør oppmerksom på at elektronisk serviceskjema skal fylles ut før vi behandler saken.


NB: Serie nr. på produktet og faktura nr. må fylles ut før vi behandler reklamasjonen

GENERELL GARANTI
For alle produkter levert av A. Bergli AS gjelder en garanti på to (2) år. Og reklamasjonsrett på 5 år i henhold til kjøpsloven.
Garantien gjelder kun under forutsetning av at Produktet er korrekt montert i overensstemmelse med gjeldende monteringsanvisning, og er forskriftsmessig installert av autorisert rørlegger og/eller elektriker, samt brukt i henhold til instruksjons- og bruksanvisninger.
Dokumentasjon kan kreves av A. Bergli AS.
Feil grunnet lynnedslag, overspenning, frost, feilmontasje, overtrykk og lignende omfattes ikke av garantien.
Timesatsen ved faktureringer er per 1.1.2023 kr 776,-. Timesatsen er kr 576,- for lærling/hjelper
 A. Bergli AS dekker inntil 4 timer for arbeid inkl. reise, der hvor garanti godkjennes av oss.
 Maks. kr 776,- pr time ved godkjente servicejobber.
 Arbeid utover dette må avtales med A. Bergli AS i forkant av servicejobben.

Vi gjør oppmerksom på at reklamasjon ikke omfatter:
• Manglende vedlikehold eller feil montering.
• Skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av utstyr.
• Det kan bli fakturert for kostnader i forbindelse med kartlegging av årsak, der årsak ikke skyldes produktfeil.
• Det kan i enkelte saker tilbys forenklet reklamasjon, der produkt byttes mot et nytt.
Dette vil det bli gitt informasjon om der det er aktuelt. Det betyr at produkt mot produkt byttes uten ytterligere kostnader.

Erstatning for reklamert vare faktureres som vanlig ordre og krediteres etter mottatt retur og godkjent reklamasjon.
Vi dekker også fraktkostnader for ny del/produkt fra oss og retur på defekt/utskiftet produkt.

Følgende prosedyrer gjelder for kjøper/kunde:
 Fylle ut garanti og reklamasjonsskjema (se nederst på siden)
 Vi sender et nytt produkt/reservedel og utskiftet/defekt produkt returneres til oss (Returfrakt dekkes av A. Bergli AS)
 Vi kontroller og sjekker mottatt produkt og vi gir en tilbakemelding om reklamasjonen godkjennes.
 Alle krav skal merkes med saksnummer før den blir behandlet.

REKLAMASJON (5år)
For alle produkter levert av A. Bergli AS gjelder en reklamasjonsrett inntil 5 år fra faktura dato.
Reklamasjonsretten gjelder kun under forutsetning av at Produktet er korrekt montert i overensstemmelse med gjeldende monteringsanvisning,
og er forskriftsmessig installert av autorisert rørlegger og/eller elektriker, samt brukt i henhold til instruksjons- og bruksanvisninger.
Timesatsen ved faktureringer er per 1.1.2023 kr 776,-. Timesatsen er kr 576,- for lærling/hjelper
- A. Bergli AS dekker inntil 3 timer for arbeid inkl. reise, der hvor garanti godkjennes av oss.
- Maks. kr 776,- pr time ved godkjente servicejobber.
- Arbeid utover dette må avtales med A. Bergli AS i forkant av servicejobben.

Erstatning for reklamert vare faktureres som vanlig ordre og krediteres etter mottatt retur og godkjent reklamasjon.
Frakt for retur av utskiftet/defekt produkt må ordnes av kunde

Følgende prosedyrer gjelder for kjøper/kunde:
– Fylle ut garanti og reklamasjonsskjema (se nederst på siden)
– Vi sender et nytt produkt/reservedel og utskiftet/defekt produkt returneres til oss (Returfrakt dekkes av kunde)
– Vi kontroller og sjekker mottatt produkt og vi gir en tilbakemelding om reklamasjonen godkjennes.
– Alle krav skal merkes med saksnummer fra oss, før den blir behandlet.

Last ned våre salgs  og leveringsbetingelser for 2023: Salgs og leveringsbetingelser

Garanti og reklamasjonsskjema

Kunde nr. og firma opplysninger *

Kunde nr.

Firma

Adresse - Post nr - Post sted - Kontaktperson - Tel. nr - E-post *

Adresse

Post nr.

Poststed

Kontaktperson

Tel. nr.

E-post

Faktura nr. på ordren (må fylles ut) *

Faktura nr.

Type produkt (Vare nr - Vare navn - Antall - Original emballasje) *

Vare nr.

Vare navn

Antall

I original emballasje ?

Årsak til retur *

Feil beskrivelse ved garanti/reklamasjon *

Oppgi serie nr. på produktet. *
     Jeg bekrefter å ha lest salgs- og leveringsbetingelsene.

Legg gjerne ved et bilde av produktet
Max. file size: 50 MB.

For å kunne svare på henvendelsen må vi lagre og behandle dine personlige opplysninger. Merk av nedenfor hvis du tillater at vi oppbevare dine personlige opplysninger til dette formålet.
     Jeg tillater at Arne Bergli AS kan lagre og behandle mine personopplysninger