371b0523d5318eeea2ed

GARANTI OG REKLAMASJONA. Bergli AS loggfører servicejobber elektronisk i sin database, og derfor må alle henvendelser vedrørende dette registreres på vårt elektroniske serviceskjema. (se nederst på siden)
Vi gjør oppmerksom på at elektronisk serviceskjema skal fylles ut før vi behandler saken.

GENERELL GARANTI
For alle produkter levert av A. Bergli AS gjelder en garanti på to (2) år. Garantien gjelder kun under forutsetning av at
Produktet er korrekt montert i overensstemmelse med gjeldende monteringsanvisning, og er forskriftsmessig installert av
autorisert rørlegger og/eller elektriker, samt brukt i henhold til instruksjons- og bruksanvisninger. Dokumentasjon kan kreves av A. Bergli AS.
Feil grunnet lynnedslag, overspenning, frost, feilmontasje, overtrykk og lignende omfattes ikke av garantien.
A. Bergli AS dekker inntil 4 time rfor arbeid inkl. reise, der hvor garanti godkjennes av oss.
Maks. kr 776,- pr time ved godkjente servicejobber.
Arbeid utover dette må avtales med A. Bergli AS i forkant av servicejobben.
Erstatning for reklamert vare faktureres som vanlig ordre og krediteres etter mottatt retur og godkjent reklamasjon.
Vi dekker også fraktkostnader for ny del/produkt fra oss og retur på defekt/utskiftet produkt.
Følgende prosedyrer gjelder for kjøper/kunde:
– Fylle ut garanti og reklamasjonsskjema (se nederst på siden)
– Vi sender et nytt produkt/reservedel og utskiftet/defekt produkt returneres til oss (Returfrakt dekkes av A. Bergli AS)
– Vi kontroller og sjekker mottatt produkt og vi gir en tilbakemelding om reklamasjonen godkjennes.
– Alle krav skal merkes med saksnummer før den blir behandlet.

REKLAMASJON (2-5år)
For alle produkter levert av A. Bergli AS gjelder en reklamasjonsrett inntil 5 år fra faktura dato.
Reklamasjonsretten gjelder kun under forutsetning av at Produktet er korrekt montert i overensstemmelse med gjeldende monteringsanvisning,
og er forskriftsmessig installert av autorisert rørlegger og/eller elektriker, samt brukt i henhold til instruksjons- og bruksanvisninger.
A. Bergli AS dekker inntil 3 timer for arbeid inkl. reise, der hvor garanti godkjennes av oss.
Maks. kr 776,- pr time ved godkjente servicejobber.
Arbeid utover dette må avtales med A. Bergli AS i forkant av servicejobben.
Erstatning for reklamert vare faktureres som vanlig ordre og krediteres etter mottatt retur og godkjent reklamasjon.
Frakt for retur av utskiftet/defekt produkt må ordnesd av kunde
Følgende prosedyrer gjelder for kjøper/kunde:
– Fylle ut garanti og reklamasjonsskjema (se nederst på siden)
– Vi sender et nytt produkt/reservedel og utskiftet/defekt produkt returneres til oss (Returfrakt dekkes av kunde)
– Vi kontroller og sjekker mottatt produkt og vi gir en tilbakemelding om reklamasjonen godkjennes.
– Alle krav skal merkes med saksnummer før den blir behandlet.

Last ned våre salgs  og leveringsbetingelser for 2023: Salgs og leveringsbetingelser

 

Garanti og reklamasjonsskjema

Kunde nr. og firma opplysninger *

Kunde nr.

Firma

Adresse - Post nr - Post sted - Kontaktperson - Tel. nr - E-post *

Adresse

Post nr.

Poststed

Kontaktperson

Tel. nr.

E-post

Faktura nr. på ordren (må fylles ut) *

Faktura nr.

Type produkt (Vare nr - Vare navn - Antall - Original emballasje) *

Vare nr.

Vare navn

Antall

I original emballasje ?

Årsak til retur *

Feil beskrivelse ved garanti/reklamasjon *

Oppgi serie nr. på produktet. *

Legg gjerne ved et bilde av produktet
Max. file size: 50 MB.

For å kunne svare på henvendelsen må vi lagre og behandle dine personlige opplysninger. Merk av nedenfor hvis du tillater at vi oppbevare dine personlige opplysninger til dette formålet.
     Jeg tillater at Arne Bergli AS kan lagre og behandle mine personopplysninger