45b6771d09

Vedovn/peis med vannkappe


En vedovn med vannkappe (også kalt bio-ovn) er beregnet for tilkobling til anlegg med vannbåren varme
og fordeler den jevnt ut til et vannbårent varmeanlegg lenge etter at du har sluttet å fyre.
Ovnene har en vannkappe rundt brennkammeret der vannet blir oppvarmet og sendt videre til en
akkumulatortank på min. 300L som plasseres i et teknisk rom.

Typisk fordeling av varmen er 30% avgitt til rom og 70% avgitt til det vannbårne annlegget/akkmulatortank.

Med denne løsning kan du fyre i peisen før du legger deg og våkne til behagelig varme morgenen etter! 


Med et slikt anlegg kan du utnytte vedfyringen maksimalt ved at du kjører varmen ut i et gulvvarmesystem 
i alle rom som har behov for oppvarming, så som stue, kjøkken, gang og lignende.
I tillegg varmer du opp varmt forbruksvann via en tappespiral akkumulatortanken.
Tillegg kan du bruke en standard varmtvannsbereder (så kaldt ettervarmbereder) slik at du
har varmt tappevann uavhengig om det er nok varme lageret i akkuluatortanken.

Om du bare kosefyrer litt i oven, så vet du at også bidrar til oppvarming av eneboligen og varmt tappevann.


Mange bruker vedovn med vannkappe som backup til luft/vann varmepumpe på kalde vinterdager.

Frittstående vedovn: Caron Aqua og Scan-line Aqua 805
Peisinnsats med vannkappe: Brunner peisinsatser

Ulike løsninger med vedovn med vannkappe

- Vedovn med vannkappe, akkumulatortank med el-kolbe som back up (kan dekke en bolig inntil 150m²)
Vedovn med vannkappe, akkumulatortank med el-kolbe som back up og solfangeranlegg (kan dekke en bolig inntil 200m²)
Vedovn med vannkappe, akkumulatortank og luft/vann varmepumpe (kan dekke en bolig inntil 300m²)

Størrelse på akkumulatortank


En akkumulatortank bør være min. 60L pr. kW effekt som vedovn gir til vann.
F.eks: Vedovn avgir 7 kW til vann, så bør akkumulatanken være 420 L for å kunne utknytte kapasiteten til vedovnen og lagre energi til senere varmebehov.
De fleste velger en akkumulatortank på 500 liter i anlegg med vedovner med vannkappe, og velges det tank med solspiral er 500L et minimum.
F.eks Laddotank Eco Combi1 500 (478 L) med tappevarmtspiral eller Laddotank Eco Combi2 500 (478L) med tappe og solsprial

Ekstern tilluft

Våre vedovner leveres med ekstern tilluftsuttak ø100mm som standard. 
En vedovn trenger frisk luft for å utnytte veden best mulig, lede ut færre partikler, sikre enkel opptenning og optimal forbrenning.
Det er ofte en utfordring i dagens tette hus, spesielt med ventilasjonsanlegg og da må ekstern lufttilførsel kobles til vedovnen.

Rørdimensjon tur/retur mellom vedovn og akkumulatortank

Vedovner med vannkappe inntil 10 kW effekt til vann: 2x22mm kobberrør/stålrør eller 25x2,3mm PEX (tur/retur)
Brunner peisinnsatser: 2x28mm kobber/stålrør eller 32x2,9mm PEX (tur/retur)
(Hvis det velges PEX rør, så anbefales det å går over til kobberrør den siste biten in på ovnen pga. høy omgivelsestemperatur fra ovnen)

Temperaturfølere i vedovn og akkumulatortank

For å kune styre sirkulasjonspumpen i laddomaten for overføring av varme fra vedovnen til akkumulatortank
benyttes TiEmme digital termostat TC110 i kapsling hvor en føler monteres i følerlommen i vedovnen og den andre i akkumulatortanken.
TiEmme digital termostat TC110 kan monteres i teknisk rom eller i nærheten av vedovnen.
Hvis TiEmme digital termostat TC110 plasseres i tekniskrom, anbefaler vi å legge trekkrør fra rommet akkumulatotanken er plassert og til vedovnen.
Følerne kan skjøtes med vanlig signalkabel.
Fordelen med å plasseres TiEmme digital termostat i nærheten av vedovn, kan følge med vanntemperaturen i oven under fyring.

Kaldtvannstilkobling til kjølespiral i vedovnen

Turledning fra kaldtvannsuttaket til kjølespital, min. 1 x 15mm PEX/kobberrør
Returledning fra kjølespiral til overløp, min. 1 x 15mm PEX/kobberrør
Pga. fast kaldtvannstilkobling til kjølespiral anbefales det å montere en vannstopper med vannsensor bak vedovnen.
Dette for å unngå vannskader ved en eventuell lekkasje på røret fra kaldtvannsuttaket i boligen.

Hvis det ikke er fast vanntilførsel til kjølespiralen i fyrkjelen ved strømbrudd, må det monteres nødstrømsanlegg med batteribank
for drift av sirkulasjonspumpe i laddomat for å unngå koking i vedovnen, som overtid kan redusere levetiden.

Vanntrykk til termisk sikkerhetsventil og kjølespiral

Maks vanntrykk på kaldtvann in til termisk sikkerhetsventil og kjølespiral er 3 bar. Dette for å unngå banke lyd i vedovnen.