371b0523d5
Trykkreduksjonsventiler

Watts DRVMN-serien trykkreduserende ventiler er innretninger som er i stand til å redusere trykket til et ønsket nivå og holde det konstant selv i nærvær av store variasjoner i strømningshastigheten og / eller trykket oppstrøms, ved å modifisere trykket synker
- Patentert membran trykkreduksjonsventil med kompensert sete, utløpstrykk justerbar med knott og ekstern gradert skala for enkel avlesning av innstilt trykk.
- Komplett med fagforeninger.
- Karosseri av CW617N sandblåst stemplet messing.
- Filterpatron i rustfritt stål.
- Trykkmålerforbindelse på begge sider: G1 / 4 ”.
- Maksimalt innløpstrykk: 25 bar.
- Justerbart nedstrøms trykk: 1,5 og 6 bar.
- Maks. driftstemperatur: 30 ° C.
- Kan brukes til vann, luft og nøytrale gasser.
- Støy <20 dB - Klasse 1 i henhold til DIN 52218 Samsvarer med DVGW.
- Metalliske materialer i samsvar med UBA LIS
Last ned produktblad: Watts DRVNM trykkreduksjonsventiler

 

Trykkreduksjonsventil 3140 m/manometer 0-6 bar
For å redusere og stabilisere trykket for kaldt tappevann der kilden har høyt eller ustabilt trykk.
- Avzinkningsfri messing
- Stabilt trykk på utgangen
- Justerbart trykk fra 1 til 6 bar på utgangen
- Manometer på utgangen