371b0523d5

Shuntventil Bivalent med to turinnløp

LK 830 ThermoMix® B 4-veis bivalent shuntventil er beregnet for varmeanlegg med to energikilder koblet i serie eller parallell eller for akkumulatoranlegg hvor energi hentes fra to nivåer.

LK 830 ThermoMix® B er designet for bruk med en automatisk shuntkontroll som sikrer at den mest fordelaktige varmekilden alltid prioriteres.
Installasjonen av ventilen er posisjonsuavhengig.
Tilkoblingsportene er merket 1-4. I standardutførelse er ventilen montert etter 1=Innløp, 2=Sekundærvarme, 3=Primærvarme og 4=Retur.
LK 830 ThermoMix® B kan enkelt tilpasses for høyre- eller venstremontering.
Ventilen krever ikke vedlikehold. Kontroller installasjonen regelmessig.

Last ned prosuktblad: LK830 4-veis bivalent shuntventil