371b0523d5
Magnetventiler NC (normalt lukket)

Magnetventiler NC (normalt lukket) er ventiler designet for å stenge strømmen av væsker i rørledninger automatisk. *Laget av messing, de er tilgjengelige i normalt lukkede eller normalt åpne versjoner, med invendige tilkoblinger. Ventilen er indirekte betjent, og egnet for håndtering av væsker som er kompatible med materialene som brukes i produksjonen.
Den er tilgjengelig i NC (normalt lukket)  med 230V strømforsyning. Magnetventil for vann og luft.

Driftstemperatur: -10 til 90 ° C
Maksimal omgivelsestemperatur: 80 ° C
Minimum driftstrykk: 0,2 bar
Maksimalt differensialtrykk Messing - CW617N
Drift: 16 bar
Beskyttelsesgrad: IP65 EN 60529 (DIN 40050)
Elektrisk samsvar: IEC 335
Elektrisk tilkobling med standard kontakt: DIN 43650
Maksimal tillatt viskositet: 12 cSt / 2 ° E
Kompatible væsker: Vann, luft, inerte væsker
Spoleeffekt: 8 W

Last ned produktblad: Watts 850T magnetventiler