371b0523d5
Blandeventiler for varme og tappevarmtvann


LK 551 HydroMix er en blandeventil for varmesystemer og tappevarmt vann.
Blandeventilen har en termisk innsats som regulerer tilførselen av både kaldt og varmt vann for å oppnå ønsket temperatur.
Ventilen har en skjoldbeskyttelse som lukkes for innkommende varmt vann hvis kaldtvannsforsyningen skulle opphøre.

Arbeidstemperatur:
Min. 5 ° C / Maks. 65 ° C
Min. 5 ° C / Maks. 95 ° C
Blandingstemperatur:
Min. 10 ° C / Maks. 35 ° C (maks. 65 ° C)
Min. 25 ° C / Maks. 45 ° C
Min. 35 ° C / Maks. 55 ° C
Min. 35 ° C / Maks. 65 ° C

Last ned produktblad: LK551 hydromix blandeventiler (varme, forbruksvann)