371b0523d5
Med Shunt/vekselmodul får kunde helautomatisk veksling til strømoppvarming via dobbelbereder (slavetank i bolig)
eller separt El-kassett inntil 2x6 kW el-kolber hvis det ikke er fyrt tidsnok i vedkjelen eller vedovnen etter det er slutt på all varme i akk.tank.
Veksling motsatt vei skjer også automatisk i samme øyeblikk som det fyres opp med ved.
Dette er en unik løsning som vi er alene om på markedet i dag, og gir kunden et meget brukervennlig, komfortabelt  og energisparende anlegg.

Store deler av det elektriske arbeidet er ferdig montert av oss og sparer kunden for flere
tusen kroner i elektriker kostnader, men det kreves elektriker for opplegg av strømkabel fra
sikringsskap til releboks og fra releboks til el-kolbe, samt til armbåndstermostat ved
akkumulatortank.

Arne Bergli AS forsikrer om at leverte komponter er CE merket og godkjent i henhold
til Norsk lov. Teknisk dokumentasjon på de ulike komponentene kan fremskaffes på forespørsel.
Om kunde/bruker gjør endringer og noen form for modifisering,
eller at kunde kombinerer med et ikke kompatibelt produkt så tar ikke Arne Bergli AS ansvar for produktets sikkerhet.
Kvaliteten sikres gjennom bedriftens internkontroll.
1 På lager
5 625,00 inkl. mva