371b0523d5

Helnor spindelforlenger for bakkekran 


Bruksområde: For bakkekraner Dy 25-63 (DN 20-50) og små glattløpsventiler DN 40-50
• Kan “låses” i alle stillinger på grunn av ovalt varerør
• Tar opp eventuelle endringer av bakkenivå,( telehiv)
• Spindelforlengerens høyde justeres enkelt uten verktøy
• Tilsluttes ventilen og gateboksen med bajonettkobling
• Teleskop forhindrer påvirkning overført til ventilspindel.
• Forberedt for monasje av skjøtestykker for å unngå oppgraving
• Teleskoprør kan ikke trekkes ut av inngrep i maksimal lengde.
• For å unngå skade på mennesker og maskiner skal det alltid monteres gateboks.

Last ned produkt: Helnor spindelforlengere