371b0523d5

Slamavskillere


CPX slamavskillere leveres i forskjellige størrelser for å kunne tilby en optimal variant for alle behov.
Slamavskilleren har 3 kammer som gir ekstra lang sedimenteringsavstand og god renseeffekt.
Inn- og utløp kan plasseres på både kortsiden og langsiden av slamavskilleren.
Leveres med barnesikkert lokk D600mm innvendig mål/D800mm utvendig mål.
Tank og lokk er testet og godkjent av SP.
Alle CPX Forhøyningsringer og standard 600mm stigerør kan brukes til slamavskilleren.

FB slamavskiller 4.3m³ m/3 kammer leveres etter standard NS-EN 12566-1 / VA-Miljøblad nr 48.
Slamavskilleren er et mekanisk rensetrinn hvor funksjonskravet er at sedimenterbart og flytendestoff skal holdes igjen og ikke bli ført videre

Ecoplus slamavskiller håndterer både BDT og WC avløpsvann og er perfekt for permanent bolig.
Slamavskilleren har en justerbar hals og et lokk som ligger i flukt med plenen og gir fri passasje for den for eksempel gressklipperen.
Enkel å transportere og enkel å installere. Leveres med propp og plastlokk.
Kan fås med Infiltrasjonspakke 2x15 m eller med Biomodul 9-pak.
Slamavskiller 2m3 kan også leveres med slamutslippsfilter og med pumpepakke.
På denne måten slipper du en ekstra pumpebrønn i tilfelle infiltrasjonsbedet må tas i bruk plassert høyere enn utløpet av tanken.Levering etter nærmere avtale
29 125,00 inkl. mva
Levering etter nærmere avtale
38 750,00 inkl. mva
Levering etter nærmere avtale
58 437,50 inkl. mva

Levering etter nærmere avtale
58 750,00 inkl. mva
Slamavskillere leveres etter standard NS-EN 12566-1 / VA-Miljøblad nr 48.
Slamavskilleren er et mekanisk rensetrinn hvor funksjonskravet er at sedimenterbart og flytendestoff skal holdes igjen og ikke bli ført videre.

Slamavskillere for sanitært avløpsvann har tre bruksområder:
1. Som eneste rensetrinn ved gode sjøresipienter.
2. Som forbehandler av avløpsvannet før det går til naturlig infiltrasjon.
3. Som forbehandler av avløpsvannet før det går til filteranlegg. Slamavskilleren har lav byggehøyde. Dette har store fordeler med hensyn til nedgravingskostnader.
Denne kan også leveres med pumpe integrert Nedgravingsdybde v/drenert grunn: 1000mm fra terreng til tankhals. Tanken plasseres på et 200mm sandsikt og avstemples mot setninger. Rundt tanken fylles 200mm lag av tillatt masse (se monteringsanvisningen). For større nedgravingsdybde kan skjøtestykke (500mm eller 1000mm) leveres. Monteringsanvisning er festet på hver tank.
Våtvolum: 4m³
Vekt: 177 kg
Diameter inn/utløp: 110mm
Antall kammer: 3
Total høyde: 1900mm
Diameter tank: 2300mm
Diameter manntut: 600mm

Last ned produktblad/FDV og monteringsanvisning: 
https://www.arnebergli.no/skin/userfiles/Monteringsanvisninger%202023/FP%20slamavskiller%204%20m%C2%B3-%20%203%20kammer.pdf
Levering etter nærmere avtale
28 750,00 inkl. mva
1 På lager
4 062,50 inkl. mva

1 På lager
4 312,50 inkl. mva