371b0523d5
Snøsmeltestyring ETR2-1550 med timerfunksjon
Art nr: 2341710
Levering etter nærmere avtale
Snøsmelteregulatoren ETR2-1550 er beregnet små arealer (som f.eks. inngangspartier og trapper) frie for is og snø på en energi økonomisk forsvarlig måte. Den er lett å installere og enkel å bruke.

ETR2-1550
Termostaten bør monteres på en DIN-skinne. Koble så nettspenningen til terminalene 1 og 2.
OBS: Sensoreneskabler må aldri være installert parallelt som strømkabler, da elektriske forstyrrelser kan forvrenge sensorsignalene.
4 062,50inkl. mva
Snøsmeltestyring ET02 - 4550-EU28
Art nr: 2341700
2 stk på lager
7 500,00inkl. mva
Markføler ETOG-55-US224 for ET02 og ETR2
Art nr: 2341720
1 stk på lager
Bakkeføler, ETOG-55
Føleren skal monteres på uteområdet hvor snø og is er et vanlig problem.
Føleren må være forankret med sin topp i flukt med omgivelsene ved hjelp av den ledsagende monteringsplaten.
Vi anbefaler at kabelrør legges for å beskytte følerkabelen.
Bakkeføleren leveres med en 10m kabel, som kan utvides opp til ca. 200m.
Standard installsjonskabel: 6x1,5mm².
4 812,50inkl. mva

Takrenneføler, ETOR-55-US224, for ETOR-55 og ETOG-55
Art nr: 2341750
3 stk på lager
3 937,50inkl. mva
Temp-sensor, tur og returled. 2,5 m kabel, ETF-522
Art nr: 2341730
3 stk på lager
812,50inkl. mva
Utetemperaturføler, lufttemperatur, veggmontering, ETF-744/9
Art nr: 2341740
1 stk på lager
1 031,25inkl. mva