371b0523d5
SPX TigerLoop Combi (TCN110I)

Oljeavlufter med integrert filter
Tilkobling pumpeside: 1/4" innvendig gjenge Tilkobling tankside: 1/4" innvendig gjenger

Tigerloop Combi har en rekke fordeler takket være det integrerte oljefilteret. Det gir deg muligheten til å velge forskjellige filterinnsatser avhengig av dine behov.
Installasjonen gjøres med færre koblinger, noe som forenkler arbeidet og gir mindre risiko for lekkasje

Effektiv utlufting
I et system med Tigerloop Bio ledes all Bio-olje inn i den automatiske oljeavlufteren, som effektivt fjerner gassboblene som har oppstått og eliminerer problemene med luft i oljen.
Tigerloop Bio muliggjør et ett-rørssystem i alle typer installasjoner med de beste forutsetninger for å være miljøsikkert, økonomisk og pålitelig.

Egen krets
En oljepumpe leverer alltid samme mengde Bio-olje, uavhengig av hva som skal til for forbrenning.
I en vanlig hjemmebrenner forbrennes kun fem prosent av den tilførte oljemengden, de øvrige 95 prosent føres med to-rørssystem tilbake til oljetanken.
Med en Tigerloop Bio automatisk oljeavlufter trenger ingen Bio-olje føres tilbake til oljetanken.
Oljen som ikke brennes av oljebrenneren føres tilbake til Tigerloop hvor den automatisk luftes ut igjen og igjen.
Derfor er det kun mengden Bio-olje som forbrennes som trenger å suges fra oljetanken.

Forvarmer oljen
Et ettrørssystem med Tigerloop Bio øker oljepumpens sugekapasitet og i tillegg brukes oljepumpens friksjonsvarme til å forvarme oljen til minst romtemperatur.
Det eliminerer problemer med kald Bio-olje, gir renere forbrenning og reduserer oljeforbruket.

Minimalt med smuss
Fordi det kun er mengden Bio-olje som forbrennes som skal suges fra oljetanken, er oljestrømmen lavere i ett-rørssystemer.
Dette resulterer i at det fraktes minimalt med smusspartikler fra oljetanken.
Det reduserer risikoen for tilstopping av dyse og filter. Filtreringen blir mer effektiv, sotdannelsen reduseres og levetiden til filterinnsatsen forlenges.

Teknisk informasjon:
Maks dysekapasitet: 110 l/t
Maks returstrøm inn i Tigerloop: 120 l/t
Maks biooljestrøm: 230 l/t
Maks ventilasjonskapasitet: 8 l/t
Maks driftstemperatur: 60°C
Maks / Min driftstrykk i sugeledning: +0,5 / -0,6 bar

Levering etter nærmere avtale
2 500,00 inkl. mva
SPX TigerLoop Combi BIO
Oljeavlufter for bioolje
Tilkoblingspumpeside: 1/4" innvendig gjenge

Tilkobling tankside: 1/4" innvendig gjenge

Den nye Tigerloop Bio er utviklet for Biofuel (Bio-olje) i henhold til EN 14213. Også egnet for normal fyringsolje i henhold til SS 155410 og blandinger opp til B100. Tigerloop Bio er supplert med et separat biooljefilter. Sørg for å følge lokale retningslinjer når du installerer.

Effektiv utlufting
I et system med Tigerloop Bio ledes all Bio-olje inn i den automatiske oljeavlufteren, som effektivt fjerner gassboblene som har oppstått og eliminerer problemene med luft i oljen. Tigerloop Bio muliggjør et ett-rørssystem i alle typer installasjoner med de beste forutsetninger for å være miljøsikkert, økonomisk og pålitelig.

Egen krets
En oljepumpe leverer alltid samme mengde Bio-olje, uavhengig av hva som skal til for forbrenning. I en vanlig hjemmebrenner forbrennes kun fem prosent av den tilførte oljemengden, de øvrige 95 prosent føres med to-rørssystem tilbake til oljetanken. Med en Tigerloop Bio automatisk oljeavlufter trenger ingen Bio-olje føres tilbake til oljetanken. Oljen som ikke brennes av oljebrenneren føres tilbake til Tigerloop hvor den automatisk luftes ut igjen og igjen. Derfor er det kun mengden Bio-olje som forbrennes som trenger å suges fra oljetanken.

Forvarmer oljen
Et ettrørssystem med Tigerloop Bio øker oljepumpens sugekapasitet og i tillegg brukes oljepumpens friksjonsvarme til å forvarme oljen til minst romtemperatur. Det eliminerer problemer med kald Bio-olje, gir renere forbrenning og reduserer oljeforbruket.

Minimalt med smuss
Fordi det kun er mengden Bio-olje som forbrennes som skal suges fra oljetanken, er oljestrømmen lavere i ett-rørssystemer. Dette resulterer i at det fraktes minimalt med smusspartikler fra oljetanken. Det reduserer risikoen for tilstopping av dyse og filter. Filtreringen blir mer effektiv, sotdannelsen reduseres og levetiden til filterinnsatsen forlenges.

Teknisk informasjon:
Maks dysekapasitet: 110 l/t
Maks returstrøm inn i Tigerloop: 120 l/t
Maks biooljestrøm: 230 l/t
Maks ventilasjonskapasitet: 8 l/t
Maks driftstemperatur: 60°C
Maks / Min driftstrykk i sugeledning: +0,5 / -0,6 bar
Levering etter nærmere avtale
4 375,00 inkl. mva
4 På lager
750,00 inkl. mva

5 På lager
1 237,50 inkl. mva
4 På lager
192,50 inkl. mva
test
1 På lager
412,50 inkl. mva

3 På lager
250,00 inkl. mva


Levering etter nærmere avtale
337,50 inkl. mva
Levering etter nærmere avtale
337,50 inkl. mva
Levering etter nærmere avtale
337,50 inkl. mva

Levering etter nærmere avtale
337,50 inkl. mva