371b0523d5

Pressverktøy og presskoblingssett

Pressunioner med skyvehylse for skjøting av alle typer pexrørsystemer.
Metoden med skyvehylser anses å være en av de mest sikre måter for å unngå spenninger i rørsystemet.
Material som er benyttet er avsinkningsfri messing.
2 På lager
5 843,75 inkl. mva
Levering etter nærmere avtale
125,00 inkl. mva
1 På lager
3 125,00 inkl. mva

3 På lager
1 687,50 inkl. mva
4 På lager
2 000,00 inkl. mva

2 På lager
1 687,50 inkl. mva
3 På lager
2 000,00 inkl. mva
1 På lager
2 000,00 inkl. mva

1 På lager
2 000,00 inkl. mva
2 På lager
1 687,50 inkl. mva
1 På lager
4 375,00 inkl. mva

Levering etter nærmere avtale
2 500,00 inkl. mva
Levering etter nærmere avtale
1 562,50 inkl. mva

1 På lager
2 250,00 inkl. mva
1 På lager
1 518,75 inkl. mva
2 På lager
1 875,00 inkl. mva

2 På lager
2 500,00 inkl. mva
1 På lager
3 250,00 inkl. mva
4 På lager
2 500,00 inkl. mva

2 På lager
8 750,00 inkl. mva
77 På lager
143,75 inkl. mva
17 På lager
143,75 inkl. mva

16 På lager
156,25 inkl. mva
34 På lager
281,25 inkl. mva
23 På lager
450,00 inkl. mva

24 På lager
625,00 inkl. mva
33 På lager
750,00 inkl. mva
33 På lager
2 250,00 inkl. mva

33 På lager
1 187,50 inkl. mva
10 På lager
2 625,00 inkl. mva
8 På lager
4 375,00 inkl. mva


Levering etter nærmere avtale
718,75 inkl. mva