371b0523d5
Krympehette, single A090-1x32
Art nr: 116ENO090030
4 stk på lager
487,50inkl. mva
Krympehette, single A125-1x32+40
Art nr: 116ENO125040
4 stk på lager
500,00inkl. mva
Krympehette, single A145-1x40+50
Art nr: 116ENO145050
7 stk på lager
525,00inkl. mva

Krympehette, single 145-1x63
Art nr: 116ENO145070
1 stk på lager
587,50inkl. mva
Krympehette, single A160+175+200-1x 50+63+75+90
Art nr: 116ENO200080
8 stk på lager
650,00inkl. mva
Krympehette, single A200-1x90+110
Art nr: 116ENO200090
14 stk på lager
675,00inkl. mva

Krympehette, single A240-1x90+110+125
Art nr: 116ENO250100
Levering etter nærmere avtale
1 062,50inkl. mva
Krympehette, single A250-1x125+160
Art nr: 116ENO250110
Levering etter nærmere avtale
1 062,50inkl. mva
Krympehette, double A125+145-2x25+32mm
Art nr: 116ENO145230
16 stk på lager
1 025,00inkl. mva

Krympehette, double A175-2x32mm + 200-2x40mm
Art nr: 116ENO200260
16 stk på lager
1 218,75inkl. mva
Krympehette, doble A175-2x50+A200-2x50-50+25
Art nr: 116ENO200270
20 stk på lager
1 312,50inkl. mva
Krympehette, single A090-1x25
Art nr: 116ENO125020
4 stk på lager
475,00inkl. mva

Krympehette, double A200-2x63mm
Art nr: 116ENO200290
20 stk på lager
1 562,50inkl. mva
Krympehette, double A250-2x63+2x75
Art nr: 116ENO240210
19 stk på lager
2 343,75inkl. mva
Krympehette, double A145-2x25+32-1x32/1x20
Art nr: 116ENO145240
Levering etter nærmere avtale
1 025,00inkl. mva

Krympehette, double A125-2x20
Art nr: 116ENO125220
Levering etter nærmere avtale
1 000,00inkl. mva