371b0523d5
HX-I 95, kuldebærersprit

Varmeoverføringsmedium og kjølemedium (konsentrert )
Etanol med inhibitor.

Produktene også anvendelig i kollektorer for jord-, berg- og grunnvannsvarme. 
HX er basert på fermentert etanol og er denaturert i.h.h.t. Toll- og avgiftsdirektoratets fastsatte grenser.
Korrosjonsinhibitorer inngår. HX er samme, men uten tilsatt korrosjonsinhibitor.
Univar AS blander bruksferdige løsninger med godkjent brannklasse for direkte bruk i systemet.
For godkjent brannklasse gjelder B-væske (flammepunkt mellom +21°C og +55 °C).
Merk: HX i konsentrert form er A-væske, et svært brannfarlig produkt.

Last ned produktblad: HX95 - HX I-95
Levering etter nærmere avtale
2 437,50 inkl. mva
Bestillingsvare - levering ca. 7-10 dager
11 875,00 inkl. mva
Bestillingsvare - levering ca. 7-10 dager
45 000,00 inkl. mva