371b0523d5
HX- I 35, kuldebærersprit

Varmeoverføringsmedium og kjølemedium (35% med vann )
Fortynnet etanol med inhibitor.

Produktene også anvendelig i kollektorer for jord-, berg- og grunnvannsvarme. 
HX er basert på fermentert etanol og er denaturert i.h.h.t. Toll- og avgiftsdirektoratets fastsatte grenser.
Korrosjonsinhibitorer inngår. HX er samme, men uten tilsatt korrosjonsinhibitor.
Univar AS blander bruksferdige løsninger med godkjent brannklasse for direkte bruk i systemet.
For godkjent brannklasse gjelder B-væske (flammepunkt mellom +21°C og +55 °C).
Merk: HX i konsentrert form er A-væske, et svært brannfarlig produkt.

Last ned produktblad: HX35 - HX I-35 
Bestillingsvare - levering ca. 7-10 dager
8 281,25 inkl. mva
Bestillingsvare - levering ca. 7-10 dager
26 937,50 inkl. mva