371b0523d5

SafeCleaner 2 er et høy effektivitets, magnetisk og ikke-magnetisk filter utformet for å beskytte alle typer varmesystemer og fjerner tilnærmet alt av smuss, slam og partikler i systemet.
Gjennom en effektiv og konstant sirkulasjon vil det magnetiske filteret samle alle urenheter i kretsen og hindre dem i å sirkulere rundt i anlegget,
og dermed unngå slitasje og skade av alle komponenter i anlegget. Beholder /samler opp alle urenheter i anlegget - Selvrensende - Gode hydrauliske egenskaper. - Kan monteres både vertikalt, horisontalt og diagonalt - Øker levetiden på varmeanlegget - Bekjemper korrosjon - Opprettholder optimal systemeffektivitet - Nøkkel til lokk.
Last ned produktblad: SafeCleaner filterventil


Dirterm representerer den beste løsningen med partikkelforurensning på grunn av korrosjon og avskalling under normal drift av et system.
Gjennom sin effektive og konstante handling, samler Dirterm alle urenheter som er tilstede i systemeet (til og med veldig lite som tradisjonelt nettfiltre ikke er i stand til å eliminere), forhindrer dem fra å sirkulere i det, og dermed unngå slitasje og skader på alle komponentene som utgjør systemet.
Urenhetene stoppet av Dirterm akkumuleres på bunnen så lenge åpningen av den spesifikke utløpsventilen tillater utvisning derav.
I tillegg er Dirterm Mag, utstyrt med en kraftig magnet for å fange rustpartikler som dannes på grunn av korrosjon og kalk under normal drift av et system
Last ned produktblad: Dirterm Mag filterventilerLevering etter nærmere avtale
3 562,50 inkl. mva


148 På lager
93,75 inkl. mva
Levering etter nærmere avtale
3 531,25 inkl. mva