371b0523d5

Energi og vannmåler

Avanserte, elektroniske målere som overvåker det totale varmeforbruket fra alle kilder.
For eksempel i en leilighet med gulvvarme.
Zelsius C5 IUF benyttes til måling av energiforbruk, og leveres som varmeenergimåler,
kjøleenergimåler eller kombinert varme- og kjøleenergimåler.
Med et innebygd radiomodul, er måleren designet for fjernavlesning og kan registrere store mengder data.
Det betyr at beboeren ikke behøver å være hjemme når måleren avleses, og at måleren gir et samlet overblikk over forbruket.
Med disse egenskapene er Zelsius C5 IUF en av markedets mest ressurseffektive målere,
både i forhold til drift, miljø og økonom.
MID-godkjent
• Ultralydsenergimåler som sender data hvert 3. minut (w-MBus) eller 24. time (LoRaWAN)
• Leveres både som varmeenergimåler, kjøle energimåler eller kombineret varme- og kjøle energimåler
• Energimåleren har en batterilevetid på opptil 10 år
• Måleren oppfyller Energieffektiviseringsdirektivets (EED) krav om fjernavlesning


Last ned produktblad: Zelsius energimåler C5 IUF Mbus  Rørtilkobling: G3/4 (UTV.G)
Byggelengde: 110mm
Nominell gjennomstrømning qp: 0,6 m³/h
Maks. gjennomstrømning qs: 1,2m³/h
Min gjennomstrømning qi: 6-12 l/h
Trykktap ved q: = 0,25 bar
Temperaturområde: 0 = O q = 105 / 0 = O q = 130 °C
Minste trykk (for å unngå utblåsing): 1 bar ved qp og 80 oC mediumstemperatur
Måling nøyaktighetsklasse: 2 (optional 3)
Flow-sensor med gjenger: 16/16 PN
Beskyttelsesklasse: 68
Installasjonsposisjon: Alle posisjoner
Installasjon: LoRaWAN: Programmerbar til retur- eller tur wM-Bus Retur eller tur
Kabellengde mellom regneverk og flowsensor: 1,2m
Innbyggingsposisjon for temperaturføler: M10 x 1
Vannmedium: Vann (uten tilsetninger)

3 På lager
4 625,00 inkl. mva

Rørtilkobling: G3/4 (UTV.G)
Byggelengde: 110mm
Nominell gjennomstrømning qp: 1,5 m³/h
Maks. gjennomstrømning qs: 3 m³/h
Min gjennomstrømning qi: 15-30 l/h
Trykktap ved q: = 0,25 bar
Temperaturområde: 0 = O q = 105 / 0 = O q = 130 °C
Minste trykk (for å unngå utblåsing): 1 bar ved qp og 80 oC mediumstemperatur
Måling nøyaktighetsklasse: 2 (optional 3)
Flow-sensor med gjenger: 16/16 PN
Beskyttelsesklasse: 68
Installasjonsposisjon: Alle posisjoner
Installasjon: LoRaWAN: Programmerbar til retur- eller tur wM-Bus Retur eller tur
Kabellengde mellom regneverk og flowsensor: 1,2m
Innbyggingsposisjon for temperaturføler: M10 x 1
Vannmedium: Vann (uten tilsetninger)

9 På lager
5 187,50 inkl. mva
Rørtilkobling: G1 (UTV.G)
Byggelengde: 130mm
Nominell gjennomstrømning qp: 2,5 m³/h
Maks. gjennomstrømning qs: 5 m³/h
Min gjennomstrømning qi: 25-50 l/h
Trykktap ved q: = 0,25 bar
Temperaturområde: 0 = O q = 105 / 0 = O q = 130 °C
Minste trykk (for å unngå utblåsing): 1 bar ved qp og 80 oC mediumstemperatur
Måling nøyaktighetsklasse: 2 (optional 3)
Flow-sensor med gjenger: 16/16 PN
Beskyttelsesklasse: 68
Installasjonsposisjon: Alle posisjoner
Installasjon: LoRaWAN: Programmerbar til retur- eller tur wM-Bus Retur eller tur
Kabellengde mellom regneverk og flowsensor: 1,2m
Innbyggingsposisjon for temperaturføler: M10 x 1
Vannmedium: Vann (uten tilsetninger)
13 På lager
5 625,00 inkl. mva

Rørtilkobling: G1 1/4 (UTV.G)
Byggelengde: 260mm
Nominell gjennomstrømning qp: 6 m³/h
Maks. gjennomstrømning qs: 12 m³/h
Min gjennomstrømning qi: 60-120 l/h
Trykktap ved q: = 0,25 bar
Temperaturområde: 0 = O q = 105 / 0 = O q = 130 °C
Minste trykk (for å unngå utblåsing): 1 bar ved qp og 80 oC mediumstemperatur
Måling nøyaktighetsklasse: 2 (optional 3)
Flow-sensor med gjenger: 16/16 PN
Beskyttelsesklasse: 68
Installasjonsposisjon: Alle posisjoner
Installasjon: LoRaWAN: Programmerbar til retur- eller tur wM-Bus Retur eller tur
Kabellengde mellom regneverk og flowsensor: 1,2m
Innbyggingsposisjon for temperaturføler: M10 x 1
Vannmedium: Vann (uten tilsetninger)
Levering etter nærmere avtale
10 625,00 inkl. mva
Rørtilkobling: G2 (UTV.G)
Byggelengde: 300mm
Nominell gjennomstrømning qp: 10 m³/h
Maks. gjennomstrømning qs:  20 m³/h
Min gjennomstrømning qi: 100-200 l/h
Trykktap ved q: = 0,25 bar
Temperaturområde: 0 = O q = 105 / 0 = O q = 130 °C
Minste trykk (for å unngå utblåsing): 1 bar ved qp og 80 oC mediumstemperatur
Måling nøyaktighetsklasse: 2 (optional 3)
Flow-sensor med gjenger: 16/16 PN
Beskyttelsesklasse: 68
Installasjonsposisjon: Alle posisjoner
Installasjon: LoRaWAN: Programmerbar til retur- eller tur wM-Bus Retur eller tur
Kabellengde mellom regneverk og flowsensor: 1,2m
Innbyggingsposisjon for temperaturføler: M10 x 1
Vannmedium: Vann (uten tilsetninger)
Levering etter nærmere avtale
12 500,00 inkl. mva