371b0523d5

Energi og vannmåler


Avanserte, elektroniske målere som overvåker det totale varmeforbruket fra alle kilder.
For eksempel i en leilighet med gulvvarme.
Zelsius C5 IUF benyttes til måling av energiforbruk, og leveres som varmeenergimåler,
kjøleenergimåler eller kombinert varme- og kjøleenergimåler.
Med et innebygd radiomodul, er måleren designet for fjernavlesning og kan registrere store mengder data.
Det betyr at beboeren ikke behøver å være hjemme når måleren avleses, og at måleren gir et samlet overblikk over forbruket.
Med disse egenskapene er Zelsius C5 IUF en av markedets mest ressurseffektive målere,
både i forhold til drift, miljø og økonom.
MID-godkjent
• Ultralydsenergimåler som sender data hvert 3. minut (w-MBus) eller 24. time (LoRaWAN)
• Leveres både som varmeenergimåler, kjøle energimåler eller kombineret varme- og kjøle energimåler
• Energimåleren har en batterilevetid på opptil 10 år
• Måleren oppfyller Energieffektiviseringsdirektivets (EED) krav om fjernavlesning.

Last ned produktblad: Zelsius energimåler C5 IUF Mbus  Levering etter nærmere avtale
4 750,00 inkl. mva
Levering etter nærmere avtale
5 625,00 inkl. mva

Levering etter nærmere avtale
11 187,50 inkl. mva
Levering etter nærmere avtale
13 125,00 inkl. mva

Levering etter nærmere avtale
312,50 inkl. mva