371b0523d5
Toppslisset drensrør

Toppslisset drensrør med muffe for bruk til overvannssystemer i grunnen.
Kan kobles sammen med jordavløpsrør PVC 110 mm.

Ytre diameter: 110mm
Indre diameter: 97mm
Lengde: 6m