371b0523d5
TU Akkumulatortank O 500L - A (uisolert)
Art nr: 6105
1 stk på lager
10 312,50inkl. mva
TU Akkumulatortank O 500L m/ BF15 spiral (uisolert)
Art nr: 6106
Levering etter nærmere avtale
15 937,50inkl. mva
TU Akkumulatortank O 750L - A (uisolert)
Art nr: 6110
1 stk på lager
13 750,00inkl. mva

TU Akkumulatortank O 750L m/ BF15 spiral (uisolert)
Art nr: 6111
1 stk på lager
19 062,50inkl. mva
TU Akkumulatortank O 1000L - A (uisolert)
Art nr: 6115
Levering etter nærmere avtale
16 687,50inkl. mva
TU Akkumulatortank O 1000L m/ BF15 spiral (uisolert)
Art nr: 6116
Levering etter nærmere avtale
20 312,50inkl. mva

TU Akkumulatortank O 1300L - A (uisolert)
Art nr: 6120
Levering etter nærmere avtale
21 375,00inkl. mva
TU Akkumulatortank O 1300L m/ BF15 spiral (uisolert)
Art nr: 6121
Levering etter nærmere avtale
30 625,00inkl. mva
TU Akkumulatortank O 1800L - A (uisolert)
Art nr: 6125
Levering etter nærmere avtale
23 750,00inkl. mva

TU Akkumulatortank O 1800L m/ BF15 spiral (uisolert)
Art nr: 6126
Levering etter nærmere avtale
32 500,00inkl. mva
TU Akkumulatortank O 2500L - A (uisolert)
Art nr: 6130
Levering etter nærmere avtale
32 500,00inkl. mva
TU Akkumulatortank O 2500L m/ BF15 spiral (uisolert)
Art nr: 6131
1 stk på lager
41 250,00inkl. mva

TU Akkumulatortank O 3000L - A (uisolert)
Art nr: 6135
1 stk på lager
34 375,00inkl. mva
TU Akkumulatortank O 3000L m/ BF15 spiral (uisolert)
Art nr: 6136
1 stk på lager
43 125,00inkl. mva
TU Akkumulatortank O 4000L - A (uisolert)
Art nr: 6140
Levering etter nærmere avtale
46 250,00inkl. mva

TU Akkumulatortank O 4000L m/ BF15 spiral (uisolert)
Art nr: 6141
1 stk på lager
52 500,00inkl. mva
TU Akkumulatortank O 5000 m/ BF15 spiral (uisolert) Ø1800mm
Art nr: 6146
1 stk på lager
60 000,00inkl. mva
TU Akkumulatortank O 5000L - A (uisolert) - 1,5 bar
Art nr: 6145
1 stk på lager
53 750,00inkl. mva

TU Akkumulatortank Liggende O 5000L - A (uisolert)
Art nr: 6155
Levering etter nærmere avtale
56 250,00inkl. mva
TU Akkumulatortank Liggende O 5000L m/ BF15 spiral (uisolert
Art nr: 6156
Levering etter nærmere avtale
77 500,00inkl. mva
TU Akkumulatortank O 6000L - A (uisolert) Ø1800mm
Art nr: 6157
Levering etter nærmere avtale
61 250,00inkl. mva

TU Akkumulatortank O 5000L - A (uisolert) Ø1400mm
Art nr: 6150
Levering etter nærmere avtale
50 000,00inkl. mva
TU Akkumulatortank O 6000L m/ BF15 spiral (uisolert) Ø1800mm
Art nr: 6158
Levering etter nærmere avtale
70 000,00inkl. mva
TU Akkumulatortank Liggende O 6000L m/ BF15 spiral (uisolert
Art nr: 6160
Levering etter nærmere avtale
86 250,00inkl. mva

TU Akkumulatortank O 5000L m/ BF15 spiral (uisolert) Ø1400mm
Art nr: 6151
Levering etter nærmere avtale
60 625,00inkl. mva
TU Akkumulatortank Liggende O 6000L - A (uisolert)
Art nr: 6159
Levering etter nærmere avtale
71 875,00inkl. mva