c158726367

DOKUMENTASJON

 

Last ned produktblad, FDV og monteringsanvisning på hvert produkt ved å trykke på den aktuelle linken.

Alle dokument er laget i pdf.format og krever Adobe Reader

Er det noen dokumentasjon du ikke finner, så tar du kontakt med oss på e-post.

Last ned vår produktkatalog 2023
 

 Akkumulatortanker 

 

 Avløpsrør 


Monteringsanvisning 
 

 

 

 Drens / overvannsrør 


Monteringsanvisning 
 

 

 

 Blandeventiler 

 

 El-kjeler/El-kassett 

 

 Ekspansjonskar/trykktanker  

 

 Energimåler 

 

 Filterventiler 

 

 Fleksislanger 

Produktblad/FDV
 
Heacoflex fleksislanger
Monteringsanvisning 
 
Heacoflex fleksislanger

 

 

 

 Gulvvarmesystem  

  

 

 Ekco gulvvarmesentraler 

 

 Handpumper 

Produktblad/FDV
 
Nira handpumper
Monteringsanvisning 

 

 

 Isvannstanker

 

 Kollektorslanger  

Monteringsanvisning 

 

 

 Kulvertrør/fjernvarmerør  

Produktblad/FDV
 
Austropex kulvertrør
Monteringsanvisning 

 

 

 Laddomat  

 

 Oljekjeler/bio-olje  

Monteringsanvisning 

Jäspi LUX 17-30 fyrkjeler for bio-olje
Ferroli Atlas 32-96 kW oljekjele

 

 

 Peis med vannkappe  

 

 Pelletsbrennere  

Monteringsanvisning 

 

 Pelletskjeler  

Produktblad/FDV
 
Atmos DP pelletsanlegg
 
Monteringsanvisning 

 

 PEX rørkoblinger  

Produktblad/FDV
 
Hela PEX rørkoblinger
Monteringsanvisning 

 

 

 Platevarmevekslere  

Monteringsanvisning 

 

 

 Påfyllingssett  

Monteringsanvisning 

 

 

 Radiatorer  

 

 Samletanker  

 Sirkulasjonspumper  

 

 Slamavskillere  

 

 Shuntautomatikk/varmeregulering  

 

 Shuntgrupper  

Produktblad/FDV
 
Herz shuntgrupper
Monteringsanvisning 
 
Herz shuntgrupper

 

 

 

 Sikkerhetsventiler  

 

 Snøsmelteanlegg  

 

 Solvvarmeanlegg  

Monteringsanvisning 

 

 Tappevannstasjoner, T-fast

Produktblad/FDV
 
T-fast tappevannstasjoner
Monteringsanvisning 

 

 

 Tappevannsystem  

 

 Termostater  

Produktblad/FDV
 
Termostat TC 110 24A-32
 

 

Monteringsanvisning 

 


Termostat TC 110 24A-32

 

 

 Trykkrør mm.  

Monteringsanvisning 

 

 

 Trykkreksjonsventiler  

Produktblad/FDV
 
Watts DRVNM trykkreduksjonsventiler
 
Monteringsanvisning 

 

 

 Trykkmåler/termometer  

Monteringsanvisning 

 

 

 Utluftingsventiler  

 

 Vannvarmere  

Produktblad/FDV
 
EPME elektronisk vannvarmer 5,5-9kW
 
 
Monteringsanvisning 

 

 

 Varme/kuldebærer væske  

Produktblad/FDV

 
 
Monteringsanvisning 

 

 

 Varmluftsvifter/aerotemper  

Monteringsanvisning 

 

 

 Vedkjeler  

 

 Vedovner med vannkappe  

 

 Ventiler   

 

 Viftekonvektorer