559bb617a2

OM OSS 

Arne Bergli AS er en landsdekkende direkteleverandør – grossist og importør av produkter og utstyr til vannbåren oppvarming, gulvvarmesystemer, snøsmeltesystemer, tappevannsystemer, solvarme, biovarme, vann og avløp for privat – bedrift og proffmarkedet.
Vi selger våre produkter direkte til rørleggeren som gjør det raskt, trygt og enkelt både for rørleggeren og kunden.
Med 40 års erfaring og mange tusen leverte varmeanlegg over hele landet, gjør oss til en solid og erfaren leverandør.
I 2022 har Arne Bergli AS 25 års jubileum som leverandør.

Våre produkter selges over hele landet av et stort antall VVS installatør/firmaer.
Bakgrunnen for at vi hovedsakelig selger våre produkter gjennom VVS installatører er at produktene 
bør monteres av fagpersonell for at garanti fra oss og produsent skal gjelde.

I dag har vi over 300 forhandlere/rørleggerfirmaer spredt over hele landet, som vi samarbeider med.
Firmaet har 40 års erfaring fra bransjen gjennom mange tusen leverte varmeanlegg over hele Norge.

Vår målsettingen er å tilby komplette anlegg innen vannbåren varme til gunstige priser og produkter av god kvalitet.
Vi setter store krav til produktene vi kjøper in og selger til våre kunder.
Vi er også en av leverandørene som har arbeidet lengst i Norge med vannbåren varme og har et bredt produktspekter som
dekker alt fra små anlegg til store anlegg.

I 2012 hadde Arne Bergli, firmaets grunnlegger, 40 års jubileum som leverandør av vannbårne varmeanlegg. 
I løpet av denne tiden er det levert mange tusen olje, ved og flisfyrte anlegg og flere hundrede varmepumpeanlegg, spredt over mesteparten av landet.  I og med at produktspektret omfatter alle tilgjengelige energikilder og varme- distribusjonssystemer, sitter Arne Bergli AS inne med kunnskaper og erfaring som få andre leverandør i Norge ikke kan vise til.

Det har hele tiden vært en klar forretningsfilosofi at all kunnskap og erfaring skal komme kundene til gode. 
Det omfattende produktutvalget har i tillegg gjort at råd og veiledning overfor kunder blir oppfatta som «nøytrale»
da det alltid er kundens behov som kommer i første rekke. 
De som selger foreksempel kun varmepumper kan selvsagt ikke opptre med samme «nøytralitet». 
De må for enhver pris forsøke å overbevise kunden om at varmepumpe er det eneste saliggjørende selv om et
ved, flis, pellets, oljefyrt anlegg eller en el-kassett/el-kjele ville vært mer fornuftig og økonomisk.

Konsulent og prosjekteringsbistand utgjør i tillegg til salg en vesentlig del av virksomheten. I motsetning til tradisjonelle konsulenter er Arne Bergli AS tjenester gratis når de er knyttet opp mot en konkret leveranse hvor egne produkter inngår. Dette har mange kunder satt veldig stor pris og det har i mange tilfeller ført til store innsparte beløp i konsulenthonorarer. Til tross for disse gratistjenestene er det et ufravikelig krav at priser, produkter og løsninger skal være minst like god eller bedre enn konkurrentene.

En annen stor fordel er at når konsulent og leverandør er et og samme firma, er det aldri noen tvil om ansvarsforholdet hvis det oppstår problemer.
Dette er nok for mange noe utradisjonelt, i alle fall når det gjelder store anlegg, og det forutsetter stor tillit mellom leverandør og byggherre.

Håpet er at Arne Bergli AS får sjansen til å bevise at vi er denne tilliten verdig.
Vedfyring er et godt eksempel på firmaets spisskompetanse når det gjelder prosjektering og levering av komplette anlegg hvor absolutt alt inngår.
Dette betyr normalt store utfordringer med mange muligheter for at det oppstår feil, både ved prosjektering og valg av produkter og løsninger.
Varmepumper, flisfyring og gulvvarme er andre eksempler på anlegg hvor det ofte gjøres uopprettelige feil på grunn av manglende kompetanse.

Søk råd og hjelp hos en leverandør som kan dokumentere nødvendig kompetanse gjennom 45 år.