b936b3cd81

 Attack SLX vedkjeler
 

ATTACK SLX vedkjeler er beregnet for effektiv og økonomisk oppvarming av bolighus, hytter, gårdsbruk og næringsbygg. Det beste brenselet for SLX-kjelen er godt kløyvet og tørr ved.
Volumet på SLX-kjelens vedkammer er unikt og sikrer ekstra lange fyringsintervaller.
Når dybden på vedmagasinet er hele 66 cm (Attack 35) og 76 cm (Attack 55) blir arbeidet med kapping av veden veldig enkelt og tidsbesparende. Volumet på SLX-kjelens vedkammer er 200 liter (Attack 35) og 230 liter (Attack 55). Det betyr at det ofte holder med et vedinnlegg i døgnet selv i kalde perioder, men det avhenger selvsagt av varmebehovet i øyeblikket, hvilket treslag det
fyres med og størrelsen på akkumulatortanken

Styring med LAMBDA TOUCH
ATTACK SLX LAMBDA Touch består av en godt lesbar berøringsskjerm som gir rask tilgang til nødvendige informasjoner og innstillinger. Programvaren kan når som helst oppgraderes via
USB-utgangen. Kjelen kan kobles til Internett via LAN-kabelen og styres fra smarttelefonen.
Lambdastyringen regulerer lufttilførselen til forbrenningen helautomatisk i forhold til behovet
til enhver tid. Det betyr som regel 100 % røkfri forbrenning og maksimal utnyttelse av brenselet som igjen forklarer den høye virkningsgraden. Kjelen er designet med tanke på brukerens komfort.
Den helautomatiske rengjøringen av røkkanalene er et annet og meget godt eksempel på dette.
Det foregår ved hjelp av en motorstyrt sylinder som kjører turbulatorene i røkkanalene opp og ned.
Alle røkkanalene renses da effektivt og samtidig.

Egenskaper – regulering LAMBDA TOUCH
● for vedkjelen SLX og kombikjelen Ved & Pellets
● smart design
● ny 7" berøringsskjerm
● viser gjeldende status for kjelen
● endring av kjeleparametere
● konfigurasjon av Internett-tilkobling
● ekstern servicediagnostikk
● systemoppdatering
● mulighet for tilkobling av eksterne varmekilder
● egnet for automatisk oppvarmingskontroll av bygninger
● equithermal regulering

Den nye kjeleserien ATTACK – SLX er utstyrt med effektiv rørformet varmeveksler røykgass – vann.
Spesielle turbulatorer installert inne i veksleren tjener til å bremse røykgassene gjennom veksleren og oppnå turbulens, noe som øker varmeoverføringen fra røykgassene til vannet i kjelen.
En motor som beveger disse turbulatorene opp og ned flere centimeter sørger for en utrolig enkel
og effektiv røkkanalrensing. De løse platene plassert rundt hele vedmagasinet gir økt beskyttelse
mot tjæredannelse og mindre feiebehov.

Attack SLX har høy effektivitet, lav røykgasstemperatur og røykfri forbrenning forutsatt kløyvet
og tørr ved og riktig betjening. Virkningsgraden for ATTACK SLX kjelen er opptil 92 %.
Det gir en betydelig reduksjon av driftskostnadene sammenlignet med de fleste andre vedkjeler
på markedet. Når det gjelder skadelige utslipp er den gjennomsnittlige konsentrasjonen av
CO i røykgassen under drift med LAMBDA-versjonen under 200 mg/m3 relatert til 10 % av O2.
Det er langt under den gyldige europeiske normen EN303-5, som klassifiserer fastbrenselkjeler
etter effektivitet og utslipp.
Konsentrasjon av skadelige CO-emisjoner i Attacks vedkjeler med Lambdastyring er
25 ganger lavere enn det tillatte nivået i denne normen.

Handle i nettbutikken

Last ned produktblad